Podstawowym, tradycyjnym celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku poprzez dostarczanie dóbr i usług pożądanych przez klientów. Istnieje kilka mechanizmów, dzięki którym firmy mogą utrzymać wyższą rentowność. Skąd bierze się przewaga amerykańskich przedsiębiorstw?

Przewaga pierwszego uczestnika rynku. Będąc pierwszymi podmiotami w branży lub dostarczając nowy produkt lub usługę, często mogą uzyskać wyższą rentowność brutto, ponieważ firmy te jako pierwsze zaspokajają potrzeby klientów bez żadnej konkurencji. Dobrym przykładem jest pierwsza generacja smartfonów Apple (AAPL  ) wprowadzona na rynek w 2007 roku. iPhone szybko wyróżnił się wśród wszystkich telefonów dzięki ekranowi dotykowemu i innym zaawansowanym funkcjom interaktywnym, a Apple nadal dominuje w branży smartfonów, osiągając wyższą rentowność. Ci, którzy nie chcieli podążać za nim (nawet Nokia, Blackberry i inni) przeszli do historii.

Przewaga techniczna. Firmy, które potrafią utrzymać przewagę technologiczną w danej branży, mogą również uzyskać wyższą rentowność. (W rzeczywistości, jeśli pierwszy gracz nie utrzyma przewagi technicznej, początkowa przewaga staje się wadą). Ciągłe innowacje firmy Google (GOOGL  ) pozwoliły jej zastąpić Yahoo jako najczęściej używaną wyszukiwarkę w połowie i na początku lat 90-tych i prowadzić rynek do dziś z 92,47% udziałem w rynku wyszukiwania zgodnie z danymi na czerwiec 2021 roku.

Specjalne zezwolenie rządu. Jeśli produkt lub usługa jest popularna, inni będą podążać, naśladując tajną formułę sukcesu. Jeśli jednak firmy mają specjalne pozwolenie od rządu (np. licencja rządowa, patent), mogą nadal utrzymywać wysoką rentowność dzięki częściowej ochronie monopolistycznej. Na przykład, PTO zwykle przyznaje nowym patentom 20-letni okres ochrony patentowej (od daty złożenia wniosku patentowego), a FDA daje kilka lat wyłączności. Zarówno ochrona patentowa, jak i wyłączność produkcji gwarantują wysokie zyski firmom farmaceutycznym.

Korzyści związane z budowaniem marki. Mówiąc o budowaniu marki, musimy wspomnieć o doskonałych strategiach marketingowych Coca-Coli (KO  ) i LVMH (BIT: LVMH). Oba te koncerny produkują z natury bardzo zwyczajne produkty (ani ekskluzywne, ani zaawansowane technologicznie, i mają wielu konkurentów), ale "czarna magia" brandingu zmienia widzów w fanów (nawet "szalonych fanów"), a następnie w oddanych konsumentów. Lojalność konsumentów, podobnie jak religie, zapewnia firmom dobrobyt, a wielu ludzi używa jej nawet do reprezentowania statusu społecznego. Podstawowym, tradycyjnym celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku poprzez dostarczanie dóbr i usług pożądanych przez klientów. Istnieje kilka mechanizmów, dzięki którym firmy mogą utrzymać wyższą rentowność.

Duża cykliczność lub pilny popyt. Istnieją również sytuacje, w których niektóre przedsiębiorstwa mogą nagle stać się wysoce rentowne. Podamy tu dwie okoliczności. Jedną z nich są spółki produkujące towary (typowe branże cykliczne). Jednak spółki surowcowe mają tendencję do zmiennej rentowności z powodu wysokich cen surowców i elastyczności cen akcji. Na przykład, ceny rudy żelaza mogą wahać się od 40 do 220 dolarów za tonę w ciągu pięciu lat, a niektóre spółki doświadczyły dziesięciokrotnej zmiany cen akcji. Inna sytuacja ma miejsce, gdy pojawia się pilny popyt. Jednym z przykładów porównawczych jest to, że ceny respiratorów gwałtownie wzrosły na całym świecie (w niektórych miejscach cena respiratora wzrosła dziesięciokrotnie w pewnym określonym czasie) w związku z dużym popytem pandemicznym. Zjawisko to nie jest rzadkie, a takie nierównoważne niedopasowania popytu i podaży zawsze będą się od czasu do czasu pojawiać. Jest jeszcze wiele innych powodów wysokiej rentowności, jednak te wydają się być najbardziej znaczące.