Wraz z nadejściem nowego roku inwestorzy stają w obliczu wyzwań. Inflacja wykazuje tendencję spadkową, ale znacznie przekracza poziom komfortowy dla amerykańskiej Rezerwy Federalnej lub gospodarki. Wzrost gospodarczy również wykazuje tendencję spadkową, chociaż w kluczowych kategoriach, takich jak zatrudnienie i wydatki konsumenckie, pozostaje odporny.

Jest to z całą pewnością pozytywny aspekt, ponieważ umożliwia gospodarce dalszy wzrost w zdrowym tempie nominalnym, ale jest to negatywne dla aktywów finansowych, ponieważ oznacza, że Fed będzie bardziej jastrzębi przez dłuższy czas.

W tych okolicznościach inwestorzy powinni stawiać na pierwszym miejscu wartość, odporność na zyski oraz spółki, które korzystają z obniżenia długoterminowych stóp procentowych ze względu na inflację i zwiększone ryzyko recesji.

O ile godne uwagi jest to, że gospodarka, a w szczególności zatrudnienie, zdołały pozostać tak odporne, to przyczynia się to również do zwiększenia ryzyka recesji, ponieważ Fed utrzymuje podwyżki i zamierza utrzymać je na wysokim poziomie przez cały rok 2023. Spółki z branży farmaceutycznej mogą osiągać lepsze wyniki, jeśli to się urzeczywistni, ponieważ ich zyski i przychody są odporne na czynniki ekonomiczne.

W istocie, już teraz osiągają one lepsze wyniki, pomimo szerokiego spadku na Wall Street pod koniec roku, czego dowodem jest wzrost funduszu VanEck Pharmaceutical ETF (PPH  ) o prawie 1% od początku roku.

Niższy wzrost gospodarczy doprowadzi również do presji na spadek długoterminowych stóp procentowych. Będzie to również korzystne dla firm farmaceutycznych, które mają ogromne bilanse i doprowadzi do wzrostu dywidend i większego wykupu akcji. Ponadto popyt na te spółki wzrośnie, zwłaszcza że ich dywidendy staną się bardziej atrakcyjne w środowisku spadających stóp.

Niższa inflacja jest kolejnym istotnym katalizatorem dla sektora, ponieważ stałe przepływy pieniężne tych spółek w przyszłych latach staną się bardziej wartościowe. W przeciwieństwie jednak do większości innych spółek, które mogą odczuć skutki niższego tempa wzrostu gospodarczego, w przypadku firm farmaceutycznych nie dojdzie do pogorszenia wyników.

Co więcej, to właśnie one wyszły zwycięsko z wyborów środka kadencji. Podzielony rząd, który będzie sprawował władzę w Waszyngtonie przez najbliższe 2 lata, oznacza, że szanse na wprowadzenie jakichkolwiek znaczących przepisów dotyczących cen leków są bliskie zeru. Dodatkowo, umiarkowane frakcje obu partii zostały wzmocnione, podczas gdy ekstremiści po obu stronach, którzy mają tendencję do postrzegania firm farmaceutycznych jako przeciwników, zostali osłabieni.

Podsumowując, sektor farmaceutyczny wydaje się być przygotowany na duże zyski w 2023 roku.