W ciągu pierwszego półrocza odnotowano spadek liczby fuzji i przejęć dotyczących amerykańskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zwolennicy Donalda Trumpa twierdzą, że jest to skuteczna obronna polityka Trumpa przed chińskim kapitałem, który wykupuje amerykańskie przedsiębiorstwa, natomiast przeciwnicy obecnego prezydenta obwiniają go o ograniczenie wolnego rynku i odstraszanie zagranicznego kapitału.

Pierwsze półrocze było rekordowe pod względem fuzji i przejęć od 2001 roku, jednak w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku nastąpił spadek liczby zagranicznych transakcji z 3346 do 2834. W ciągu pierwszej połowy roku wartość wszystkich amerykańskich fuzji i przejęć wycenia się na 1,9 biliona dolarów, jednak fuzje transgraniczne spadły prawie o sześć punktów procentowych gorzej w porównaniu do roku ubiegłego i stanowią zaledwie 38% wartości wszystkich fuzji i przejęć. Ostatni spadek transakcji zagranicznych nastąpił w 2013 roku, kiedy liczba transakcji spadła z 2400 do 2302.

Za spadek liczby zagranicznych fuzji obwiniany jest Donald Trump i prowadzona przez niego polityka. Raport opublikowany przez spółkę medialną Mergermarket wskazuje na problem interwencjonizmu gospodarczego i polityki protekcjonizmu, co ogranicza transgraniczne fuzje. Administracja Donalda Trumpa skutecznie blokuje lub ma wpływ na blokowanie przejęć amerykańskich przedsiębiorstw przez zagraniczny kapitał, a w szczególności chiński. W marcu Donald Trump zablokował przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego, producenta mikroprocesorów, Qualcomm (QCOM  ) przez producenta półprzewodników Broadcom (AVGO  ), którego siedziba jest w Singapurze. Trump wydał dekret prezydencki, za pomocą którego zablokował to przejęcie - argumentem były "wiarygodne dowody na możliwość wystąpienia zagrożenia narodowego USA". Wartość transakcji była szacowana na 117 miliardów dolarów.

Wprowadzenie cła w wysokości 25% na stal i 10% na aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku, rosnące zagrożenie wojnami handlowymi miały częściowy wpływ na spadek liczby transgranicznych fuzji i przejęć - podają autorzy wspomnianego raportu. 6 z 10 największych transakcji fuzji i przejęć w pierwszej połowie roku miało miejsce między amerykańskimi przedsiębiorstwami - firmy zaczęły rozglądać się za potencjalnymi okazjami na krajowym rynku. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi liczby fuzji w pierwszym kwartale była reforma podatków w Stanach Zjednoczonych i obniżka podatku korporacyjnego, co zachęciło przedsiębiorstwa do inwestowania oraz przejęcia konkurentów. Chiński kapitał nie miał dominującej pozycji - w ciągu pierwszego kwartału chińskie spółki zainwestowały tylko 25,2 miliarda dolarów na przejęcie zagranicznego kapitału, natomiast liczba transakcji spadła do poziomu z 2005 roku.

Pierwszy kwartał bieżącego roku był obiecujący - pomimo zwiększonej niepewności i napiętych relacji między USA i Chinami oraz widmem Brexitu, firmy na całym świecie przeprowadziły rekordową ilość fuzji i przejęć - o dwie trzecie więcej pod względem liczebności i trzykrotnie więcej pod względem wartości w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość globalnych fuzji i przejęć przekroczyła 1,2 tryliona dolarów. 20 największych transakcji, których wartość wynosiła co najmniej 10 miliardów dolarów był spowodowany chęcią rozwoju technologicznego i ekspansji na nowe rynki. Duży wpływ na rekordowe wartości połączeń miał amerykański sektor mediów i telekomunikacji - wolumen transakcji fuzji i przejęć na całym świecie wzrósł o 65% w porównaniu do roku poprzedniego. Dobrym przykładem jest połączenie T-Mobile (TMUS  ) z konkurencyjnym amerykańskim operatorem telekomunikacyjnym Sprint (S  ), natomiast o potencjale sektora świadczy rywalizacja między Comcast (CMCSA  ) i Disneyem (DIS  ) o zakup większość udziałów spółki 21st Century Fox (FOXA  ).