Wartość indeksu S&P 500 w tym tygodniu nie zmieniła się, wartość Nasdaq natomiast nieznacznie wzrosła. Mamy na sobą tydzień, w którym wolumen był bardzo niski, a notowania cechowały się małą zmiennością, obserwowaliśmy zatem wszystkie czynniki, których nienawidzą traderzy. Ten tydzień rozpoczął się od pewnych pozytywnych informacji, zakończył się jednak publikacją okropnego raportu o rynku pracy w maju. Ten raport w zasadzie pomógł rynkowi zanotować nowe najwyższe notowania - wszystko w związku z przypuszczeniem, że złe wiadomości z rynku pracy opóźnią kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Dlatego też nie powinniśmy się spodziewać podwyżki w czerwcu. Notowania na rynku są bardzo dobre i utrzymują się na poziomie najwyższych wartości, co jest niezwykle interesujące, ponieważ jeszcze dwa tygodnie temu wzrosły one o 2,3%. W zasadzie powinniśmy byli oczekiwać spadków, ale one wcale nie nastąpiły, co oznacza, że rynek nadal czeka na informacje. Mogą się one pojawić w tym tygodniu w środę, kiedy to Rezerwa Federalna przedstawi wyniki swojego spotkania. Prawdopodobnie właśnie te informacje zadecydują o tym, w jakim kierunku podąży rynek w tym tygodniu.

Spójrzmy na rynek z perspektywy technicznej. Jak możemy zaobserwować na wykresie dziennym S&P 500, jego wartość nadal utrzymuje się na poziomie bliskim najwyższych wartości. W zeszłym tygodniu nie wystąpiły spadki, więc wartość indeksu utrzymuje się na poziomie 2100 pkt., czyli na silnym poziomie oporu. Ten tydzień zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ przekonany się, czy notowania na rynku utrzymają się na tym najwyższym poziomie, czy też zaczną się zmieniać. Możemy się spodziewać bardzo dużej zmiany, albo w górę albo w dół. W związku z tym, że notowania na rynku utrzymują się na wysokim poziomie, bardziej prawdopodobne jest jednak, że rynek podąży w górę.

Spójrzmy teraz na wykresy z poprzedniego tygodnia. Naszą pierwszą długą pozycją w zeszłym tygodniu była pozycja w akcjach Medtronic (MDT  ). Spółka miała bardzo dobre notowania, wartość jej akcji wzrosła o 1,5%. Wszystko wygląda w porządku i myślę, że w przyszłym tygodniu wartość spółki nadal będzie wzrastać. Naszym celem jest 3% wzrost, a zatem MDT nie osiągnął jeszcze ustalonego poziomu. Drugim wykresem z zeszłego tygodnia była długa pozycja w akcjach Alibaba (BABA  ). Wartość akcji osiągnęła zakładany wzrost, następnie jednak spadła, w związku z czym, zanotowaliśmy stratę. Maksymalna strata, którą ustalam w tego typu transakcjach nigdy nie przekracza 3%. A zatem BABA wypada z gry.

Przejdźmy następnie do wykresów na nadchodzący tydzień. Pierwszy z wykresów przedstawia długą pozycję w akcjach Stryker (SYK  ) po cenie powyżej 113,85 USD. Notowania spółki są bardzo dobre, wartość jej akcji utrzymuje się poziomie najwyższym. SYK to spółka zajmująca się produkcją sprzętu medycznego. Mam nadzieję, że wartość jej akcji nadal będzie wzrastać. Drugi z wykresów na nadchodzący tydzień jest niezwykle interesujący. To długa pozycja w Computer Sciences (CSC  ) po cenie powyżej 51,10 USD. Jak możemy zauważyć na wykresie, CSC zanotował kilka dni temu wysoki wzrost, a jego wartość utrzymuje się na poziomie najwyższym i może jeszcze wzrosnąć. W takiej sytuacji występuje "short squeeze", czyli wychodzenie z pozycji krótkich przez graczy, przy nagłym odwróceniu trendu na rynku (ze spadkowego na wzrostowy). Jeśli wartość akcji CSC wzrośnie powyżej wartości najwyższej, na pewno zrealizowane zostaną zlecenia stop-loss złożone przez krótkoterminowych traderów, co oznacza, że będą kupować akcje, żeby pokryć krótkie pozycje, a to następnie wpłynie pozytywnie na wzrost cen akcji spółki. A zatem, jeśli CSC zanotuje wartość powyżej 51,10 USD, powinniśmy oczekiwać, że będzie ona jeszcze wzrastać.