Pojawienie się funduszy ETF sprawiło, że obecnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej możemy inwestować w instrumenty z ekspozycją na wszelkie możliwie surowce, a nawet na akcje producentów tych surowców. Jednym z najpopularniejszych surowców w tym roku jest złoto. W dzisiejszym artykule przeprowadzę szczegółową analizę funduszy ETF z ekspozycja na złoto, które umożliwiają inwestowanie zarówno w fizyczne złoto, jak również w spółki zajmujące się jego pozyskiwaniem.

Wartość funduszu SPDR Gold shares ETF (GLD  ) wzrosła w tym roku już o 20%. Powinieneś wiedzieć, że zakup jednostki uczestnictwa w funduszu (GLD  ) jest równie dobrą inwestycją jak zakup fizycznego złota. Wyobraź sobie, że za wpływy z zakupionych przez Ciebie jednostek uczestnictwa GLD kupuje sztabki fizycznego złota, które następnie składuje dla Ciebie w sekretnym skarbcu.

Obok możliwości wzbogacenia portfela inwestycyjny o instrumenty z ekspozycją na fizyczne złoto, dostępne na rynku fundusze ETF pozwalają również na zakup koszyka akcji spółek, które zajmują się poszukiwaniem, wydobyciem i dostawą fizycznego złota. Jeśli chodzi o inwestowanie w fizyczne złoto, ten proces jest niezwykle prosty do zrozumienia: w zasadzie, jeśli cena złota wzrasta, zarabiasz, a jeśli spada - tracisz pieniądze. Inwestycja w fundusze ETF górnictwa złota może być jednak nieco bardziej skomplikowana.

Pamiętaj, że fundusze ETF górnictwa złota dokonują zakupu koszyka akcji spółek zajmujących się wydobyciem złota. Ten zakup może się okazać dla danego funduszu ETF zarówno korzystny, jak i niekorzystny. Jeśli notowania na rynku spadają, prawdopodobne jest, że spadnie również wartość niektórych, lub w pewnych przypadkach wszystkich, spółek zajmujących się górnictwem złota, nawet jeśli ceny złota w tym samym czasie wzrastają. Mieliśmy jednak w przeszłości do czynienia z przypadkami, w których to właśnie sytuacja odwrotna była prawdziwa.

Nie powinniśmy jednak tego niepotrzebnie komplikować. Korelacja pomiędzy wynikami spółek zajmujących się wydobyciem złota a ceną złota była w przeszłości w zasadzie dość wysoka. Obecnie korelacja wyników funduszu ETF górnictwa złota (GDX  ) z wynikami funduszu GLD wynosi około 82.

Kolejną istotną różnicą pomiędzy funduszem ETF złota oraz funduszem ETF górnictwa złota jest zyskowność. Całkowity zwrot z koszyka spółek zajmujących się wydobyciem złota podlega dość sporym wahaniom. Zespół zarządzający tymi spółkami może mieć ogromny wpływ na ich zyskowność. Czasami spółki zajmujące się górnictwem złota decydują się na zabezpieczenie polegające na tym, że ustalają stałą cenę za złoto, które wydobywają, co oznacza, że mogą przegapić dalszy wzrost jego ceny rynkowej.

W porządku, jeśli będziesz pamiętał o wszystkich wymienionych w tym artykule czynnikach, łatwo zauważysz, że istnieją pewne względy, które mogą się okazać istotne wtedy, gdy wybierasz pomiędzy inwestycją w fundusz ETF wydobycia złota a funduszem ETF czystego złota. Dzisiaj porównaliśmy tylko fundusze ETF z ekspozycją na złoto, podobną analizę można jednak przeprowadzić dla wszystkich surowcowych funduszy ETF oraz funduszy ETF z ekspozycja na spółki surowcowe. Dla przykładu, na rynku dostępne są świetne fundusze ETF ropy naftowej, a także fundusze ETF inwestujące w koszyk spółek naftowych.