Amerykańskie rynki notowały w ostatnim czasie znaczne zwyżki i osiągały nowe rekordy. Szczególnie dobrze radził sobie jeden sektor. Mowa o ubezpieczycielach zdrowotnych, którzy mimo politycznego chaosu wokół ustawy ACA, znanej też jako Obamacare, pozytywnie zaskoczyli analityków wynikami za drugi kwartał. Sześć największych firm ubezpieczeniowych wypracowało łącznie 6 mld dolarów zysku - o 29% więcej niż w ubiegłym roku.

Zysk netto firmy UnitedHealth Group (UNH  ) wzrósł o 28% do 2,3 mld dolarów. Zysk na akcję spółki wyniósł 2,32 dolara. Ubezpieczyciel wycofał się niedawno z kilku giełd stanowych, lecz kontynuuje działalność w innych segmentach. Zysk na akcję w roku obrotowym 2017 ma wynieść 9,75-9,90 dolara.

Zyski firmy Anthem (ANTM  ) przewyższyły oczekiwania, lecz przychód nieco rozczarował. Zysk netto wyniósł 855,3 mln dolarów, zaś zysk na akcję - 3,37 dolara. Analitycy spodziewali się 3,24 dolara. Przychód spółki był nieznacznie niższy od oczekiwań - wyniósł 22,2 mld dolarów. Firma podwyższyła dywidendę o 5 centów, w trzecim kwartale akcjonariusze otrzymają zatem 70 centów na akcję. W całym roku zysk na akcję ma wynieść co najmniej 11,70 dolara.

Zysk netto firmy Cigna (CI  ) wyniósł 813 mln dolarów, zaś zysk na akcję - 2,91 dolara. Analitycy spodziewali się 2,48 dolara. Jeden z mniej liczących się graczy na stanowych giełdach ubezpieczeniowych jest teraz w lepszej sytuacji niż kilka miesięcy temu, gdy organy antymonopolowe zablokowały przejęcie firmy przez Anthem. W bieżącym roku zysk na akcję spółki ma wynieść 9,75-10,05 dolara, zaś do 2021 r. Cigna zamierza osiągnąć poziom 16 dolarów.

Zysk netto firmy Aetna (AET  ) wyniósł 1,2 mld dolarów, zaś zysk na akcję - 3,42 dolara, a więc znacznie więcej od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zaledwie 2,35 dolara. Tak dobre wyniki udało się osiągnąć dzięki opuszczeniu większości stanowych giełd ubezpieczeniowych. Spółka szacuje, że pakiety w ramach Obamacare przyniosą jej w tym roku stratę w wysokości 200 mln dolarów - znacznie mniejszą niż w 2016 r. Zmalały również koszty opieki zdrowotnej w przeliczeniu na jednego pacjenta. Ubezpieczyciel przedstawił optymistyczną prognozę na cały rok.

Zysk netto firmy Humana (HUM  ) wyniósł 1,04 mld dolarów, zaś zysk na akcję - 4,46 dolara. Humana i Aetna miały zostać połączone, lecz amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyraziło zgody na fuzję. Humana skupia się więc na ulepszaniu i poszerzaniu zakresu usług w ramach Medicare Advantage - programu obejmującego osoby starsze.

Zysk netto firmy Centene (CNC  ) wyniósł 254 mln dolarów, zaś zysk na akcję - 1,59 dolara. Analitycy spodziewali się 1,30 dolara. Spółka przedstawiła optymistyczną prognozę na 2017 r. i przewiduje rozwój działalności w ramach Obamacare i Medicare. W przeciwieństwie do większych ubezpieczycieli, którzy wycofują się z giełd stanowych, Centene zamierza wejść na rynek w Kansas, Missouri i Nevadzie.

Przez ostatnie kilka miesięcy firmy oferujące ubezpieczenia zdrowotne osiągały lepsze wyniki niż indeks S&P 500. Tak naprawdę zyski notuje cała branża ubezpieczeniowa. Wydaje się, że można mówić o trendzie wzrostowym w tym sektorze. Niektórzy ubezpieczyciele rezygnują ze świadczenia usług w ramach Obamacare, inni wprost przeciwnie - wchodzą na kolejne giełdy stanowe. Nawet w obliczu zamieszania związanego z ustawą o systemie opieki zdrowotnej oba podejścia przynoszą zyski.

Autor nie posiada akcji żadnej z wymienionych wyżej spółek.