W lipcu Komisja Państwowej Służby Publicznej Nowego Jorku (ang. New York State Public Service Commission, NYSPSC) podjęła decyzję o odwołaniu zatwierdzenia fuzji Time Warner Cable (TWX  ) z Charter Communications (CHTR  ). Wyjaśniła, że Charter nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z porozumienia w sprawie konsolidacji i w konsekwencji musi zakończyć działalność w stanie Nowy Jork.

Amerykańska spółka nie zdołała zapewnić dostępu do szerokopasmowego Internetu 145 000 domom i przedsiębiorstwom znajdującym się na obszarach wiejskich tego stanu, nie obsługiwanych jeszcze przez innych operatorów.

"Po ponad roku starań w zakresie egzekucji administracyjnej w celu dostosowania Chartera do wymagań Komisji dotyczących fuzji, nadszedł czas na podjęcie bardziej zdecydowanych działań ochrony Nowojorczyków i interesu publicznego" - powiedział John B. Rhodes, przewodniczący NYSPSC.

W związku z powyższymi wiadomościami cena akcji Chartera poszła w dół o 0,5% do poziomu 285,37 dol.

Komisja Państwowej Służby Publicznej zapowiedziała, że zamierza zwrócić się do Sądu Najwyższego Stanu Nowy Jork w celu dochodzenia od dostawcy kar za niedopełnienie warunków umowy.

W odpowiedzi na działania Komisji Charter wydał specjalne oświadczenie o treści: "W tygodniach poprzedzających wybory retoryka może nabrać politycznego charakteru. Faktem jest, że od czasu porozumienia (z NYSPSC) w sprawie fuzji Spectrum rozszerzył zasięg naszej nowoczesnej sieci szerokopasmowej o ponad 86 000 nowojorskich domów i spółek. 11 000 zróżnicowanych i lokalnych pracowników obsługujących miliony klientów z tego stanu każdego dnia pozostaje skupia się na dostarczaniu szybszego i lepszego szerokopasmowego Internetu większej liczbie Nowojorczyków, tak jak obiecaliśmy."

Jak już zostało wspomniane, oprócz cofnięcia zgody na fuzję Chartera i Time Warner NYSPSC zamierza dochodzić w Sądzie Najwyższym kary w wysokości 3 mln dolarów za konsekwentne niespełnianie warunków porozumienia. Komisja sporządziła listę pięciu obszarów, w których Charter miał popełniać wykroczenia: wielokrotne niedotrzymanie terminów, próby uniknięcia zobowiązań wobec wiejskich społeczności, stosowanie niebezpiecznych praktyk, niespełnienie wszystkich wymogów porozumienia w sprawie fuzji, a także celowe zatajanie informacji na temat swoich wyników i warunków zgodności.

Co więcej, według NYSPSC Charter fałszywie twierdził, iż spełniał, a nawet wykraczał poza swoje zobowiązania w sferze reklamy, przez co Komisja wprowadziła w błąd prokuratora generalnego Nowego Jorku.