Kiedy rynek giełdowy jest notowany na historycznych szczytach, a czasy są wysoce niepewne, warto pochylić się nad funduszami ETF generującymi stałe przepływy pieniężne. Co nie oznacza, że są całkowicie wolne od ryzyka.

Trudno ocenić, czy w 2022 roku uda się inwestorom utrzymać trendy wzrostowe. Rynek w Nowym Jorku jest mocno wykupiony, dotkliwa jest wysoka inflacja, z którą Fed walczyć chce podwyżką stóp procentowych i ograniczeniem skupu aktywów. Nie jest jasne, czy inwestorzy będą chcieli być 'zapakowani' w akcje kiedy Fed zakręci kurek z pieniędzmi i przestanie dostarczać darmową płynność na rynek. W takich czasach ETF-y mogą stanowić względnie bezpieczną przystań z kilkuprocentową premią. Aby móc zakupić jednostki funduszy, należy dysponować rachunkiem maklerskim, który zapewni dostęp do ETF notowanych w USA.

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM  ) to jeden z najpopularniejszych funduszy dywidendowych z kuponem 2,7% w skali roku wypłacanym kwartalnie i bardzo niskimi kosztami na poziomie 0,06%. Od 11 lat notuje roczny wzrost dywidendy, średnio o 6,8% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat. Zarządzający funduszem wybierają koszyk około 400 akcji amerykańskich o solidnej kapitalizacji, które mają najwyższe prognozowane dywidendy w przyszłym roku. ETF nie inwestuje w REIT-y. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu z akcji funduszu była porównywalna do bazowego indeksu S&P500 (SPY  ).

FlexShares Quality Dividend (QDF  ) będzie dobrą opcją dla inwestorów, którzy preferują niewielkie ryzyko i stabilność w portfelu. W koszyku funduszu znajdziemy miks około 130 spółek o niskich wskaźnikach wyceny i mniejszej zmienności w porównaniu z szerokim rynkiem. Dochód z dywidend wynosi obecnie nieco ponad 1,9% i jest dość niski na tle ETF-ów ukierunkowanych na wypłatę kuponów, natomiast wskaźnik kosztów jest dość wysoki rzędu 0,37%, co oznacza rentowność na poziomie nieco ponad 1,5%. Coś kosztem czegoś.

Natomiast fundusz ETF iShares Dow Jones Select Dividend (DVY  ) stosuje inne podejście do osiągania solidnych zysków, a przy tym jest bardziej spekulacyjny. Proces selekcji spółek do koszyka obejmuje ocenę stabilności dywidendy, z zamiarem generowania wiarygodnych i rosnących przepływów pieniężnych, co oznacza, że pierwszeństwo mają firmy o wyższej dywidendzie, ponad tymi o największej kapitalizacji. W składzie portfela funduszu znajduje się około 100 spółek, co sprawia, że dywersyfikacja jest ograniczona. Obecny kupon to prawie 2,9% w skali roku przy kosztach obsługi 0,39%. Za ostatnie 12 miesięcy akcje funduszu urosły prawie 30%.

Na koniec proponujemy Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD  ), który działa w zupełnie odmienny sposób niż wcześniej opisane i wykazuje oszałamiającą stopę dywidendy na poziomie 12% w skali roku, wypłacaną co miesiąc, przy poziomie kosztów rzędu 0,6%. Nie wdając się w szczegóły, Global X handluje opcjami, a dokładnie sprzedaje miesięczne opcje kupna indeks at-the-money, za które uzyskuje tzw. premię opcyjną. Strategia przynosi względnie stabilny dochód na rynku o niskiej zmienności, czyli takim, z jakim mamy do czynienia od wielu miesięcy. Jednak akcje funduszu są trochę jak lokata w banku i poza wysoką dywidendą, inwestor może liczyć na co najwyżej kilku procentowy wzrost w skali roku.