W związku z ubiegłorocznymi wzrostami indeksów i cen akcji, stopa procentowa dochodów z dywidend straciła na wartości. Obecnie po 27% wzroście w 2019 roku, średnia stopa procentowa dla indeksu S&P500 (SPY  ) wynosi 1,75%. Jednak inwestorzy poszukujący solidniejszej wypłaty nadal mają wiele możliwości jej uzyskania, głównie w sektorze energetycznym.

Crestwood Equity Partners (CEQP  ), podobnie jak spółki jej podobne, gdy w 2014 roku załamał się rynek ropy naftowej, znalazł się w trudnej sytuacji, głównie poprzez wysokie zadłużenie i rozległe projekty ekspansji. Z tego powodu firma musiała podjąć trudne decyzje, w tym zmniejszyć dywidendę, sprzedać aktywa i pozyskać partnerów finansowych. Działania te pomogły jednak wzmocnić profil finansowy firmy, dając jej elastyczność w inwestowaniu w projekty o wysokiej stopie zwrotu, gdy otoczenie rynkowe zaczęło się poprawiać. Restrukturyzacja przynosi efekty w postaci dodatnich przepływów gotówkowych, które może przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy. Obecnie stopa dywidendy wynosi 7,75%, czyli 2,4 USD na akcję.

Kanadyjski gigant rurociągowy Enbridge (ENB  ) przez lata traktował inwestorów 'po królewsku', zwiększając wypłaty dywidend przez kolejne 25 lat z rzędu. Wprawdzie spółka w minionym roku nie pokonała szerokiego rynku pod kątem wzrostów, ale ma solidne fundamenty, a długoletnie kontrakty zapewniają spółce 98% przepływów pieniężnych, z czego 2/3 przeznacza na wypłaty dla inwestorów. Daje to Enbridge elastyczność finansową do inwestowania w projekty ekspansji, a także wiarygodne perspektywy na podwyższanie wypłat dla akcjonariuszy. Obecnie stopa dywidendy wynosi 5,95% czyli 2,44 USD na akcję.

Magellan Midstream Partners (MMP  ) to kolejna firma z branży rurociągowej o długiej tradycji wypłat dla akcjonariuszy, która dokonała 70 podwyżek od czasu inauguracji notowań publicznych i tendencje przewiduje się na kilka kolejnych kwartałów. Akcje Magellana są jak lokata, od lat niemal stoją w miejscu z tendencją lekko spadkową, ich zmienność pozostawia wiele do życzenia, stąd też inwestorzy oczekujący także wzrostu wartości akcji mogą być nie zainteresowani. Obecnie stopa wypłaty dywidendy wynosi 6,3% czyli 4,08 USD na akcję.

Energy Transfer (ET  ) z siedzibą w Dallas - kolejny mocno rozwijający się przedstawiciel branży rurociągowej, z fundamentalnie ułożonym biznesem i dobrymi perspektywami na przyszłość. Spółka, jak jej podobne, kilka lat temu zanotowała 'tąpnięcie', jednak ostatnia poprawa koniunktury w branży, pozwala na generowanie dodatnich przepływów pieniężnych, które spółka wykorzystuje na projekty ekspansji oraz wypłaty dla akcjonariuszy. We wrześniu ubiegłego roku Energy Transfer ogłosił, iż zgodził się przejąć SemGroup (transakcję sfinalizowano w grudniu), a głównym motorem zawartej umowy jest wzmocnienie działalności spółki w zakresie transportu ropy naftowej i przejęcie kontroli nad Houston Fuel Oil Terminal Company, co ma dodatkowo napędzić biznes firmy. Mimo bardzo atrakcyjnych wskaźników fundamentalnych, spółka nienajlepszej radzi sobie na giełdowym parkiecie, notując ujemną stopę zwrotu za ostatnich 12 miesięcy. Obecnie stopa wypłaty dywidendy wynosi 9,6%, czyli 1,22 USD na akcję.