Sierpniowe szacunki Departamentu Rolnictwa USA dotyczące światowego popytu i podaży w rolnictwie przyniosły duże niespodzianki, zwłaszcza dla kukurydzy.

Raport USDA WASDE był konstruktywny dla rynku zbóż, zwłaszcza pszenicy, przy czym agencja znacznie obniżyła szacunki produkcji rosyjskiej z powodu złej pogody. USDA obniżyła szacunki produkcji kukurydzy w USA z 15,17 mld buszli do 14,75 mld buszli w sezonie 2021/22 ze względu na słabsze plony. Szacunki plonów kukurydzy obniżono z 179,5 bu/akr do 174,6 bu/akr, natomiast areał kukurydzy pozostał bez zmian. Biorąc pod uwagę stosunkowo słabą kondycję upraw, na co zwracano uwagę w cotygodniowych raportach, nie powinno być zbytnim zaskoczeniem, że produkcja została skorygowana w dół. Choć korekty są bardziej znaczące niż oczekiwał tego rynek.

Zmniejszona produkcja krajowa powinna wpłynąć na eksport, który został obniżony z 2,5 mld buszli do 2,4 mld buszli, podczas gdy zapasy końcowe zostały skorygowane z 1,43 mld buszli do 1,24 mld buszli, co również jest poniżej oczekiwań rynku. W skali globalnej USDA pozostawiła większość szacunków produkcji kukurydzy poza USA bez zmian, z wyjątkiem niewielkich wzrostów w Rosji i na Ukrainie. Szacunki dotyczące produkcji kukurydzy poza USA zostały podniesione z 809,6 mln ton do 811,4 mln ton. Szacunki dotyczące światowych zapasów końcowych kukurydzy zostały skorygowane z 291,2 mln ton do 284,6 mln ton, głównie z powodu niższych dostaw z USA. Jednak w ujęciu rocznym zapasy kukurydzy nadal mają być wyższe. USDA dokonała również kilku zmian w bilansie na rok 2020/21. Ogólnie rzecz biorąc, raport był konstruktywny dla kukurydzy, z lepszym niż oczekiwano bilansem. USDA dokonało niewielkich zmian w bilansie soi w USA na rok 2021/22, szacując zapasy końcowe na niezmienionym poziomie około 155 mln buszli. USDA dokonała niewielkich zmian w bilansie soi w USA na 2021/22, a szacunki zapasów końcowych pozostały na niezmienionym poziomie około 155 mln buszli.

Produkcja w USA została obniżona z 4,41 do 4,34 mld buszli, ale zostało to skompensowane wyższymi zapasami początkowymi, niższym eksportem i mniejszym krajowym przerobem. Szacunki popytu na soję w Chinach zostały skorygowane w dół z 119,7 mln ton do 117,7 mln ton, ponieważ słabe marże w procesie kruszenia wydają się szkodzić popytowi. Ogólnie rzecz biorąc, raport był raczej neutralny dla soi, z zapasami końcowymi w dużej mierze zgodnymi z oczekiwaniami rynku. USDA po raz kolejny obniżyła szacunki zapasów końcowych pszenicy w USA z powodu gorszej produkcji. Agencja szacuje obecnie zapasy pszenicy na koniec sezonu 2021/22 na około 627 mln buszli, w porównaniu z poprzednim szacunkiem 665 mln buszli. Agencja obniżyła swoje szacunki produkcji pszenicy w USA z 1,75 mld buszli do 1,70 mld buszli. Obniżka ta była spowodowana gorszą produkcją pszenicy ozimej Hard Red Winter i Soft White Winter. Popyt krajowy został skorygowany w dół tylko nieznacznie, co doprowadziło do zwiększenia zapasów krajowych. USDA dokonała znaczących zmian w swoim bilansie poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie oczekuje się, że podaż rosyjska i kanadyjska ucierpi z powodu złych warunków pogodowych. Agencja obniżyła szacunki rosyjskiej produkcji pszenicy o około 12,5 mln ton, pozostawiając ją na poziomie około 72,5 mln ton w sezonie 2021/22, co byłoby najmniejszym rosyjskim zbiorem od sezonu 2018/19. Szacunki produkcji pszenicy w Kanadzie również zostały obniżone o 7,5 mln ton. Pewien wzrost produkcji odnotowano na Ukrainie i w Australii, jednak nie na tyle, by zrównoważyć straty w Rosji i Kanadzie.

W rezultacie, szacunki globalnych zapasów końcowych zostały obniżone z 291,7 mln ton do 279,1 mln, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych, co będzie również oznaczać, że globalne zapasy pszenicy spadną w ujęciu rocznym. Raport był najbardziej korzystny dla pszenicy, kontynuując wykazywanie zacieśnienia zarówno w amerykańskim, jak i globalnym bilansie.