Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (ang. ESG investing), czyli stawianie na spółki, które poza dobrymi wynikami finansowymi prowadzą zrównoważoną działalność pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, stało się wyraźnie popularniejsze od czasu marcowej wyprzedaży na amerykańskiej giełdzie na początku pandemii koronawirusa. Zajmują się nim przede wszystkim młodsi traderzy, którzy poprzez inwestowanie chcą zamanifestować swoje wartości. Do kryteriów ESG zaliczają się:

  • czynniki środowiskowe (enviromental) - promocja czystej energii i zrównoważonych praktyk, takich jak redukcja emisji węgla i wykorzystanie energii słonecznej,
  • czynniki społeczne (social) - właściwe zarządzanie w zakresie relacji z pracownikami, dostawcami, klientami i lokalnymi społecznościami, w których dana firma operuje,
  • czynniki ładu korporacyjnego (governance) - odpowiednie zarządzanie i długoterminowe cele.
Aby zaspokoić zapotrzebowanie ze strony nowych inwestorów wchodzących na rynek w obliczu niepewności finansowej, powstało wiele funduszy ETF w dziedzinie ESG. Zarówno liczba samych funduszy, jak i aktywów, których notowania śledzą, podwoiła się w ciągu ostatnich trzech lat, o czym donosi Morningstar. Firma badawcza poinformowała, że pod koniec drugiego kwartału 2020 roku inwestorzy mogli wybierać spośród 534 ETF-ów związanych z ESG, które obejmowały aktywa o łącznej wartości 250 mld dolarów.

Jedną z możliwości jest wyszukiwanie pojedynczych firm spełniających kryteria ESG, ale łatwiejszym sposobem jest zainwestowanie w fundusz ETF. Oto lista kilku popularnych ETF-ów skupiających się na tej tematyce:

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU  )

ESGU śledzi notowania indeksu składającego się z amerykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji, które spełniają standardy ESG. 30% funduszu stanowią firmy technologiczne, reszta operuje między innymi w sektorze opieki zdrowotnej, sektorze produktów powszechnego użytku i sektorze finansowym.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV  )

ESGV odzwierciedla notowania indeksu z amerykańskimi firmami o różnych kapitalizacjach, wybranymi pod kątem czynników ESG. Działają one między innymi w sektorze paliw kopalnych czy sektorze tytoniowym.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL  )

SUSL oferuje ekspozycję na spółki z USA o dużej i średniej kapitalizacji spełniające najwyższe standardy inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Aby podmiot został uwzględniony w tym funduszu, musi przejść test skanujący go pod kątem 37 czynników, które różnią się w zależności od tego, w jakim sektorze działa i jakiej jest wielkości. Regularna rotacja firm jest wpisana w charakter tego ETF-u.

Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders Equity ETF (USSG  )

USSG śledzi notowania indeksu obejmującego duże i średnie przedsiębiorstwa o wysokich normach w zakresie ESG.

W powyższych ETF-ach często znajdują się spółki, takie jak 3M (MMM  ), Alphabet (GOOGL  ), Amazon (AMZN  ), Apple (AAPL  ) Disney (DIS  ), Facebook (FB  ), Home Depot (HD  ), Intel (INTC  ), Mastercard (MS  ), Microsoft (MSFT  ) P&G (PG  ), Salesforce (CRM  ) i Visa (V  ).