W środę urzędnicy Komisji Europejskiej opublikowali listę amerykańskich towarów o łącznej wartości 20 miliardów dolarów, na które mogą zostać nałożone cła w odpowiedzi na amerykańskie subwencje dla Boeinga (BA  ), producenta samolotów. Konflikt między amerykańskim Boeingiem i europejskim Airbusem o dominację na rynku producentów samolotów pasażerskich trwa od kilkunastu lat i nie zapowiada się, że wkrótce się zakończy.

Opublikowana przez Komisję Europejską lista amerykańskich produktów, które zostaną obciążone cłami to kolejny etap konfliktu handlowego trwającego od dłuższego czasu między administracją Donalda Trumpa i urzędnikami Komisji Europejskiej. W zeszłym roku Stany Zjednoczone nałożyły cła na europejską stal i aluminium, co zaskoczyło Komisję Europejską. W odwecie Bruksela nałożyła cła na wiele amerykańskich produktów, m.in. whisky, bourbon i motocykle o łącznej wartości 2,8 miliarda euro. Natomiast w odpowiedzi Donald Trump zagroził, że wprowadzi cła na samochody importowane z Unii Europejskiej jeżeli strony nie dojdą do porozumienia i podpisania umowy handlowej. Unia Europejska przekazała sprawę do Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby uzyskać wsparcie przy rozwiązaniu tego konfliktu handlowego. Komisja Europejska umieściła na liście m.in. helikoptery, torebki i orzechy laskowe, które są importowane ze Stanów Zjednoczonych. Według Cecilii Malmstrom, unijnej komisarz ds. handlu "firmy europejskie muszą być w stanie konkurować na sprawiedliwych i równych warunkach z amerykańskimi spółkami". Opublikowana lista zostanie poddana pod konsultacje publiczne.

Spór między Stanami i Europą o dominację w przemyśle lotniczym trwa od ponad 15 lat - administracja twierdzi, że druga strona udziela niedozwolonego wsparcia finansowego - Bruksela i Unia Europejska Airbusowi, a USA - Boeingowi. Te dwie spółki stanowią duopol i mają blisko 99% światowego rynku produkcji dużych samolotów komercyjnych. Boeing otrzymuje federalne i stanowe subwencje w Stanach Zjednoczonych, natomiast Airbus subwencje od Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W 2004 roku Komisja Europejska złożyła skargę do WTO na pomoc publiczną dla Boeinga - w 2010 roku WTO potwierdziła, że spółka otrzymała 18 miliardów dolarów w niedozwolonych subsydiach. W odpowiedzi w 2004 roku Airbus zgłosił skargę na federalne i stanowe dotacje rządowe dla Boeinga. W 2012 roku WTO stwierdziło, że Boeing otrzymał co najmniej 5,3 miliarda dolarów nielegalnego finansowania. W zeszłym miesiącu Światowa Organizacja Handlu (WTO) wydała raport, w którym potwierdziła, że amerykańskie dotacje dla Boeinga są szkodliwe dla europejskiego Airbusa. W minionym tygodniu Stany Zjednoczone stwierdziły, że rozważają wprowadzenie ceł na europejskie towary o wartości 11 miliardów dolarów, co byłoby rekompensatą za straty poniesione przez USA w związku z europejskimi dotacjami dla europejskiego Airbusa. WTO stwierdziła, że Unia Europejska nie zrezygnowała z programu pomocy publicznej dla Airbusa.

Fabryka Boeing 787 w Everett w stanie Washington
Fabryka Boeing 787 w Everett w stanie Washington

Światowa Organizacja Handlu pełni rolę arbitra w konflikcie między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w sprawie udzielania pomocy publicznej dla spółek z przemysłu lotniczego. Donald Trump opublikował tweeta, w którym stwierdził, że "Unia Europejska wykorzystywała Stany Zjednoczone w stosunkach handlowych, ale to się wkrótce zakończy!". Obie strony wykazują chęć osiągnięcia porozumienia, natomiast WTO nie określiła jeszcze ostetecznych wysokości strat spowodowanych subwencjami - pierwsze szacunki amerykańskich strat będą opublikowane jeszcze w tym roku, natomiast europejskich na początku przyszłego roku.