Chociaż wielu uważa inwestowanie w akcje sektora energetycznego za ryzykowne,  jest kilka firm, które korzystają z niższych cen ropy naftowej, takie jak spółki  rafineryjne jak Valero Energy (WUP  ), której akcje wzrosły o 31 procent w 2015 roku, ponieważ niższa cena za baryłkę oznacza niższe koszty surowca dla rafinerii. Z drugiej strony, niektórzy z największych producentów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych mogą potrzebować obniżenia cen za baryłkę, aby utrzymać konkurencyjność na rynku międzynarodowym, gdy cena ropy spadnie poza granicą kraju. Obecnie najbardziej zagrożona jest pozycja na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych ExxonMobil (XOM  ) i Chevron (CVX  ) dwóch największych spółek rafineryjnych USA.Wraz z rosyjskimi nalotami na Syrię nasila się napływ uchodźców, którzy chcą wyemigrować z tego ogarniętego wojną kraju do innych krajów europejskich. Podczas gdy wielu Europejczyków pozostaje sceptyczna i martwi się o negatywny wpływ fali uchodźców na krajową gospodarkę, większość ekonomistów zgadza się, że w dłuższej perspektywie, europejska gospodarka może bardzo skorzystać na kryzysie uchodźców.

Dane demograficzne siły roboczej w wielu krajach Europy są bardzo alarmujące, ponieważ świadczą o tym, że w stosunku do osób pracujących duża liczba obywateli pozostaje biernych zawodowo. Wzrost uchodźców ma poprawić te dane statystyczne, jako że wiele osób przyjeżdżających do Europy będzie starało się znaleźć pracę i utrzymać rodzinę.

Jednak ten fakt budzi obawy, że uchodźcy będą zabierali miejsca pracy rodzimym mieszkańcom kraju, pozostawiając w ten sposób długoletnim mieszkańcom Europy mniej możliwości gospodarczych. Prowadzone w Turcji badania wpływem uchodźców na rynek pracy pokazują, że podczas gdy osoby te wypierają niewykwalifikowanych pracowników nieformalnych i pracujących w niepełnym wymiarze godzin, liczba oficjalnych zawodów pozarolniczych wzrosła wraz ze średnią płacą dla pracowników tureckich. Podobne wnioski można wyciągnąć z badań przeprowadzonych w Jordanii, gdzie wykazano, że syryjscy uchodźcy podjęli prace niewymagające wysokich kwalifikacji, której Jordańczycy zazwyczaj starają się uniknąć, tworząc tym samym bardziej spójną gospodarkę narodową.

Jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu i inne kraje zdecydują się w niego zaangażować,  na podobnym zwiększonym zaangażowaniu wojskowym mogą skorzystać producenci sprzętu wojskowego. Lockheed Martin Corporation (LMT  ) i General Dynamics Corporation (GD  ) to dwaj  z największych amerykańskich sił zbrojnych dostawcy , którzy mogą skorzystać na eskalacji tego międzynarodowego konfliktu, czy to w Syrii, czy gdzie indziej.Choć ciężko przewidzieć jak zakończy się zwiększonego zaangażowanie militarne Rosji w konflikcie syryjskim i czy inne narody będą  w niego równie zaangażowane, będzie ono na pewno miało wpływ zarówno ceny ropy i liczbę uchodźców pragnących opuścić rozdarty wojną kraj. Jeśli w czasie nalotów ceny ropy wzrosną lub spadną, wszystkie firmy energetyczne Rosji, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, z czego wszystkie te kraje kierują się różnymi interesami, szybko odczują wpływ tego konfliktu. Jego prawdziwymi zwycięzcami staną się europejskie gospodarki, które będą długoterminowo korzystać z dodatkowej siły roboczej i jej produktywności.