W dzisiejszym globalnym otoczeniu uczestnicy rynku mają możliwość inwestowania niemal we wszystko, o czym tylko zamarzą. Od globalnych funduszy ETF do produktów opartych na zmienności - wybór jest praktycznie nieograniczony. Możemy nie tylko wybrać dowolną walutę, towar czy rynek światowy, w które chcielibyśmy inwestować, lecz również mamy do wyboru wiele sposobów na realizację transakcji, co z kolei pozwala na dywersyfikację ryzyka. Możemy kupować akcje, jednostki uczestnictwa w ETF'ach, kontrakty terminowe, waluty, a nawet korzystać z opcji. Mój sposób inwestowania zawsze zakładał wykorzystanie opcji w celu ograniczenia ryzyka i zbudowania rozsądnej przewagi. Czytając moje artykuły zauważysz, że zaczynam od podstaw, stopniowo wprowadzając następnie złożone strategie. Znajdziesz w nich również propozycje kupna i sprzedaży, abyś mógł na bieżąco zdobywać doświadczenie związane z udanymi i nieudanymi transakcjami. Dzisiaj zaczniemy od prostego wprowadzenia skierowanego do tych, którzy są nowi w świecie opcji.

Standardowa, najczęściej stosowana, definicja opcji jest następująca: "Umowa, która daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie w określonym czasie." Jako kupujący opcję, masz całkowitą kontrolę.

Rodzaje opcji

Jak wszyscy wiemy, podczas analizy danej akcji możemy opierać się tylko na kilku założeniach. Możemy założyć, że kurs akcji wzrośnie, spadnie lub będzie podlegać wahaniom (w kolejnych artykułach wyjaśnię, jak można zarabiać na wahaniach kursów). Załóżmy na początek, że kurs akcji spółki ABC wrośnie.

Opcje kupna (ang. call option) - opcja kupna daje jej posiadaczowi prawo zakupu instrumentu finansowego w określonym czasie. Przypomina to posiadanie pozycji długiej. Nabywając opcję kupna oczekuje się, że spółka ABC zanotuje znaczący wzrost przed jej datą wygaśnięcia. Kupno opcji wiąże się z zapłaceniem niewielkiej sumy pieniężnej z góry. Opcja kupna działa w ten sposób, że jeśli okaże się, że miałeś rację, możesz kupić akcje ABC po uzgodnionej wcześniej cenie (zazwyczaj niższej od bieżącej ceny rynkowej), jeśli Twoje przypuszczenia okażą się natomiast błędne, wtedy stracisz tylko tyle, ile zapłaciłeś za opcję kupna. Na tym właśnie polega "zdefiniowane ryzyko".

Opcje sprzedaży (ang. put option) - posiadacz opcji sprzedaży ma prawo sprzedaży instrumentu finansowego po ustalonej cenie i w określonym czasie. Przypomina to pozycję krótką. Nabywając opcję sprzedaży oczekuje się, że spółka ABC zanotuje znaczący spadek przed jej datą wygaśnięcia.

Nie przejmuj się, jeśli to wszystko wydaje Ci się skomplikowane. Najważniejsze, żebyś zapamiętał, że opcje kupna nabywa się wtedy, kiedy oczekuje się wzrostu, a opcje sprzedaży wtedy, kiedy oczekuje się spadku kursu akcji.

W następnym artykule przyjmiemy, że jesteśmy kupującym i omówimy w jaki sposób, wybiera się cenę wykonania (ang. strike price) oraz datę wygaśnięcia opcji.