Poprzedni artykuł stanowił wprowadzenie do opcji. Jak powiedziałem, zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych koncepcji, najpierw przedstawię podstawowe informacji na ten temat, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły zostały omówione. Dzisiaj zajmiemy się ceną wykonania oraz datą wygaśnięcia opcji.

Jak zapewne pamiętasz, zgodnie z definicją opcji podaną w ostatnim artykule, jako nabywca opcji masz prawo zakupu lub sprzedaży danego instrumentu po określonej cenie i w określonym czasie. Zajmijmy się teraz "określoną ceną".

Powyżej, na przykładzie akcji Ford Motor Company, przedstawiono standardowy łańcuch opcji. Opcje kupna oznaczono w lewej, opcje sprzedaży natomiast w prawej kolumnie tabeli. Cena wykonania jest zaznaczona w środkowej kolumnie. W przypadku akcji Forda, możesz wybrać cenę wykonania, która przyrasta o 0,50 USD. Cena niektórych akcji będzie miała przyrosty w wysokości 0,50 USD, podczas gdy ceny innych akcji mogą przyrastać nawet o 5 USD czy 10 USD. Przyrosty ceny wykonania zależną od ceny instrumentu bazowego.

Jeśli zamierzasz nabyć opcję kupna na akcję z ceną wykonania 15 USD, wtedy jest to cena, po której masz "prawo" kupić tę akcję. Dla przykładu, jeśli w dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia opcji rynkowa cena akcji Forda wynosi 20 USD, wtedy jako nabywca opcji kupna masz prawo kupić tę akcję za 15 USD. W istocie, masz prawo kupić akcję Forda za 15 USD, niezależnie od tego, jak wysoka jest jej cena rynkowa. Co jednak dzieje się w przypadku, gdy rynkowa cena akcji Forda spada? Jak widzisz, opcja kupna na akcję z ceną wykonania 15 USD, kosztuje 0,18 USD. Jako nabywca opcji zapłacisz w tym przypadku, 0,18 USD * 100, czyli 18 USD za każdą umowę, którą nabywasz. Cokolwiek w życiu kupujemy, możemy stracić najwyżej tyle, ile za to zapłaciliśmy, dlatego też w przypadku, gdy rynkowa cena akcji Forda spadnie do 10 USD, możesz stracić najwyżej 0,18 USD lub 18 USD na każdej umowie.

Kolejna decyzja, którą nabywca opcji musi podjąć dotyczy ustalenia jej daty wygaśnięcia. Data wygaśnięcia standardowych miesięcznych opcji to na ogół sobota następująca po trzecim piątku w miesiącu. Większość nabywców tych opcji, myśląc o ich dacie wygaśnięcia, myśli właśnie o trzecim piątku miesiąca, ponieważ jako nabywca opcji, musisz podjąć ostateczną decyzję właśnie do tego dnia. Pamiętaj, że jako nabywca opcji masz "prawo" zakupu lub sprzedaży danego instrumentu bazowego. Nabywca opcji kupna ma prawo kupić a nabywca opcji sprzedaży - sprzedać instrument przed datą wygaśnięcia opcji. Jeśli dana data wygaśnięcia opcji minęła, opcja nie ma żadnej wartości i liczy się jej następna data wygaśnięcia. Najczęściej stosowane są miesięczne okresy do daty wygaśnięcia opcji.

W następnym artykule, zajmę się wyjaśnieniem scenariuszy zarówno dla kupujących, jak i sprzedających opcje, a także omówię maksymalny zysk, maksymalną stratę i założenia strategii kierunkowych.