W ostatnim artykule omówiliśmy wady i zalety nabywania opcji kupna jako strategii inwestowania opartej na prognozach kierunku zmian cen instrumentów bazowych. Dzisiaj zajmiemy się drugim rodzajem opcji i poznamy strategię mającą zastosowanie w przypadku, gdy oczekujemy spadku cen. Jako nabywca opcji sprzedaży dokonujesz w takim przypadku transakcji zupełnie odwrotnych do nabywcy opcji kupna. Oczekujesz, że wartość danej akcji spadnie.

Skorzystajmy z przykładu omówionego w ostatnim artykule, tym razem przyjmijmy jednak, że kurs akcji XYZ wzrósł zbyt wysoko i będzie spadać. Cena akcji XYZ wynosi obecnie 30 USD. Możesz teraz dokonać krótkiej sprzedaży i oczekiwać, że cena akcji spadnie. W tej sytuacji Twoje dostępne środki zmniejszą się o 3000 USD na każde 100 zakupionych akcji, a szanse, że cena akcji XYZ spadnie wyniosą dokładnie 50 na 50. Alternatywą byłoby nabycie opcji ATM, czyli "at-the money" (at-the money oznacza cenę wykonania najbliższą bieżącej cenie instrumentu bazowego). Załóżmy, że cena tej opcji sprzedaży wynosi 0,90 USD. Jak zapewne pamiętasz z poprzedniego artykułu, oznacza to, że zapłacisz 90 USD za każdą umowę (jedna umowa dotyczy 100 akcji).

Tak na marginesie - W tym miejscu możesz czuć się nieco zagubiony. Jako nabywca opcji sprzedaży masz nadzieję, że cena akcji spadnie, ponieważ kiedy cena akcji spada, wzrasta cena opcji sprzedaży. Podobnie, jeśli cena akcji wzrasta, spada wartość opcji sprzedaży. Wystarczy, abyś zapamiętał, że w tym przykładzie jesteś kupującym. Większość kupujących w rzeczywistości oczekuje przecież, że cena dobra, które nabyli, będzie w przyszłości wzrastać.

Przyjmijmy zatem, że kurs akcji XYZ wzrasta, czyli Twoje oczekiwanie się nie sprawdziły. Jako nabywca opcji sprzedaży możesz maksymalnie stracić tylko ile, ile za nią zapłaciłeś. Dlatego też w naszym przykładzie możesz stracić maksymalnie 90 USD na umowę, podczas gdy inwestor, który dokonał krótkiej sprzedaży może stracić nieskończenie dużo (teoretycznie cena akcji, którą sprzedałeś, może rosnąć w nieskończoność). A co jeśli Twoje oczekiwania się sprawdziły? W takim przypadku, w przeciwieństwie do nabywcy opcji kupna, którego zysk może być nieskończenie duży, jako nabywca opcji sprzedaży możesz, formalnie rzecz biorąc, liczyć tylko na ograniczony zysk. Przyczyną jest to, że najniższa cena, jaką może osiągnąć akcja, to 0 USD. Dlatego też mówimy, że zysk jest, formalnie rzecz biorąc, "ograniczony".

Zalety nabycia opcji sprzedaży - Podobnie jak w przypadku nabywania opcji kupna, jedną z zalet nabywania opcji sprzedaży jest konieczność posiadania tylko niewielkiej ilości środków w celu wykonania transakcji, w porównaniu do krótkiej sprzedaży (w naszym przykładzie, 90 USD w porównaniu do 3000 USD). Istotną zaletą nabywania opcji sprzedaży jest również możliwość ograniczenia ryzyka. Tak jak w sytuacji, w której dokonujesz dowolnego zakupu, Twoje ryzyko ogranicza się tylko do tego, ile zapłaciłeś za dany produkt.

Wady nabycia opcji sprzedaży - Jako nabywca dowolnej opcji, możesz osiągnąć zysk tylko wtedy, gdy cena jej instrumentu bazowego nagle i gwałtownie zmieni się właśnie w kierunku, w którym oczekiwałeś zmiany. W dzisiejszym przykładzie, mógłbyś zarobić tylko wtedy, gdy nastąpiłby gwałtowny spadek cen akcji XYZ. Gdyby cena akcji natomiast wahała się, wzrosła lub gdyby wzrost ceny byłby powolny, straciłbyś na zakupie opcji sprzedaży.