W kraju nad Wisłą powoli modne staje się długoterminowe pasywne inwestowanie w ETF-y. W czasach wysokiej inflacji, nieoprocentowanych rachunków bankowych oraz powszechnej giełdowej drożyzny, ETF-y ukierunkowane na dywidendy mogą być dobrym sposobem na uzyskanie stałego dochodu z inwestycji i stać się w przyszłości kluczowym źródłem gotówki w ramach kompleksowego planu emerytalnego.

W niniejszym artykule skupimy się na kilku wybranych ETF-ach zorientowanych na wypłaty dywidend przy umiarkowanym ryzyku zmienności notowań oraz niskich kosztach obsługi. Aby móc skorzystać z dobrodziejstw dywidendowych funduszy, należy dysponować zagranicznym rachunkiem maklerskim z dostępem do amerykańskich ETF-ów.

ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM  ) oferuje zbiór wysokiej jakości akcji z grupy 'dywidendowych arystokratów', a oferowana stopa dywidendy, obecnie 'tylko' 2,86%, nie powinna być jedynym powodem posiadania jednostek tego funduszu. W portfelu klasyki gatunku m.in. JPMorgan Chase, Johnson & Johnson czy Procter & Gamble, które stanowią nieskończoną gwarancję kwartalnych wpływów, a także gwarancję niskich kosztów w związku z niezmienną strukturą.

ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD  ) ma podobną kontrukcję, jednak o nieco bardziej ryzykownym profilu, aby zaoferować lepszą stopę zwrotu. Fundusz ma na celu odzwierciedlenie wyników indeksu Dow Jones US Dividend 100. To nie jest tylko zbiór 100 największych spółek z S&P500, ani nawet 100 wyselekcjonowanych akcji S&P500 o najwyższej stopie zwrotu. Indeks Dow Jones U.S. Dividend 100 składa się raczej ze 100 akcji o wysokiej rentowności i 10-letniej historii zwiększonych wypłat i doskonałej siły fundamentalnej. ETF jest kompromisem pomiędzy stopą zwrotu porównywalną z szerokim rynkiem S&P500, a miłym dodatkiem w postaci wypłaty kwartalnej dywidendy o rocznej rentowności 2,93%.

ETF Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility (SPHD  ) oferuje właścicielom jednostek comiesięczną gratyfikację o rentowności 3,9% rocznie, jednocześnie ograniczając niewygodne wahania kursu. Jak sama nazwa wskazuje, ETF napakowany jest 50 akcjami z indeksu S&P500 o wysokiej dywidendzie, zróżnicowanych branżach i ograniczonej zmienności jak m.in. Altria Group, AT&T, Verizon czy Chevron. Fundusz, co naturalne, nie wykazuje sensacyjnych wyników w zakresie stopy zwrotu, ale jest to ETF dla inwestorów dochodowych, którzy chcą bezpiecznego, stabilnego miesięcznego dochodu, na który mogą liczyć, szczególnie na najbardziej niestabilnych rynkach.

Invesco Preferred ETF (PGX  ) jest jak lokata w banku z imponującą rentownością 4,86% i miesięcznymi odsetkami 0,06 USD. Na wykresie tego ciekawego ETF zorientowanego na akcjach uprzywilejowanych, będącym czymś w rodzaju hybrydy między obligacjami, a akcjami, od lat niewiele się dzieje, co też nie daje szans inwestorom na wzrost wartości samej jednostki. Technicznie rzecz ujmując akcje uprzywilejowane zapewniają firmie kapitał podobny do pożyczki w zamian za priorytetową wypłatę dywidendy. Oznacza to, że akcjonariusze uprzywilejowani pobierają dywidendę przed zwykłymi akcjonariuszami.