Ekonomiści Wells Fargo przewidują, że w 2024 r. Stany Zjednoczone staną w obliczu nasilających się słabości gospodarczych, a wzrost gospodarczy znacznie spadnie w porównaniu z 2023 r. Instytucja finansowa przewiduje agresywne cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w odpowiedzi na trudne warunki gospodarcze.

Oczekuje się, że stopy procentowe spadną do 3,75% do grudnia 2024 r., a następnie do 3,25% do pierwszego kwartału 2025 r., co oznacza łączną obniżkę o 225 punktów bazowych w stosunku do obecnych poziomów.

Prognozy stóp procentowych Wells Fargo znacznie odbiegają od obecnych wycen rynkowych, które przewidują stopę funduszy federalnych na poziomie 4,55% w grudniu 2024 r. i 4,28% w marcu 2025 r. Pozostają one również w wyraźnym kontraście z najnowszymi prognozami ekonomicznymi Rezerwy Federalnej, które przewidują stopę na poziomie 5,1% do końca 2024 roku.

Wzrost w 2024 r. prognozowany na poziomie 0,8%, ponieważ wysokie stopy procentowe odbijają się na przedsiębiorstwach i konsumentach

"Nawet w przypadku, gdy gospodarka uniknie recesji, wzrost w 2024 r. prawdopodobnie będzie w najlepszym razie słaby ze względu na podwyższony poziom realnych stóp procentowych" - stwierdził zespół ekonomistów Wells Fargo pod kierownictwem Jaya H. Brysona.

Wells Fargo szacuje skromny wzrost PKB Stanów Zjednoczonych o 0,8% w 2024 r., co oznacza znaczny spadek w porównaniu z 2,3% wzrostem prognozowanym na ten rok. Oczekuje się, że inflacja wyniesie średnio około 2,5%.

"Walka z inflacją nie została jeszcze zdecydowanie wygrana" - napisał Wells Fargo. Rezerwa Federalna skończyła z podwyżkami stóp procentowych, ale złagodzenie polityki może nastąpić dopiero w połowie 2024 roku.

Bank zwraca uwagę, że firmy ograniczyły nowe inwestycje kapitałowe ze względu na zwiększoną niepewność gospodarczą i zwiększone koszty pożyczek.

Tymczasem konsumenci zmagają się z trudnościami i polegają na kredytach, aby utrzymać silny wzrost wydatków. Spowodowało to wzrost zaległości w spłacie kart kredytowych i pożyczek na zakup samochodów, osiągając poziomy przypominające okres sprzed pandemii.

Wells Fargo ostrzega również, że na rynku nieruchomości komercyjnych chmury burzowe wiszą nad sektorem biurowym i budynkami wielorodzinnymi. Wzrost popularności pracy zdalnej skłonił wiele firm do ponownego skalibrowania swoich potrzeb w zakresie powierzchni biurowych, co prawdopodobnie utrzyma presję na rynku biurowym przez pewien czas. Oczekuje się, że oprocentowanie kredytów hipotecznych będzie spadać wraz ze spadkiem stóp procentowych i rentowności obligacji.

Prognozy Wells Fargo dotyczące dolara amerykańskiego i obligacji

Dolar amerykański, który jest monitorowany przez fundusz Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF (UUP  ), prawdopodobnie pozostanie silny w stosunku do większości walut obcych w pierwszej połowie 2024 r., a następnie osłabi się w dalszej części roku, gdy Fed złagodzi politykę pieniężną.

Oczekuje się, że rentowności obligacji spadną wraz z obniżką stóp procentowych. Wells Fargo szacuje 10-letnią rentowność na poziomie 3,50% do końca 2024 r., co oznacza spadek z obecnych 4,61%.

Jeśli te prognozy rynku obligacji zmaterializują się zgodnie z oczekiwaniami, dobrze wróży to wynikom funduszu US 10-Year Treasury Note ETF (UTEN  ).