Wiele teorii dotyczących zarządzania pozycjami zaleca otwieranie ich stopniowo. W założeniu inwestor zaczyna od zakupu np. połowy akcji, a następnie zwiększa pozycję, gdy kurs się umacnia.

Teoretycznie jest to bardzo efektywna strategia, może jednak stać się niebezpieczna, jeśli nie kontrolujemy ryzyka. Dziś przyjrzyjmy się więc kilku przykładom i zwróćmy uwagę na możliwe straty.

Zagrożenia związane ze zwiększaniem pozycji

Załóżmy, że chcemy otworzyć pozycję w 100 akcjach, których kurs wynosi obecnie 100 $. Zamiast kupować od razu 100 akcji, nabywamy najpierw 50 po 100 $ i ustawiamy stop na 96 $ (maksymalne ryzyko 4%, czyli 200 $).

Następnie kurs idzie w górę do 102 $, co utwierdza nas w optymistycznym nastawieniu, dokładamy więc kolejnych 25 akcji po 102 $. Następnego dnia kurs wzrasta do 104 $, dodajemy zatem pozostałe 25 akcji i zwiększamy pozycję do równych 100.

Po zbudowaniu pełnej pozycji jesteśmy zadowoleni, ponieważ weszliśmy w nią stopniowo, kupując, gdy kurs akcji szedł w górę.

Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że ryzykowany kapitał zwiększył się ponad dwukrotnie. Oto analiza:

• Zakup nr 1: 50 akcji po 100 $, stop na poziomie 96 $. Ryzyko = 200 $, czyli 4% (200 $/5 000 $).

• Zakup nr 2: 25 akcji po 102 $, stop na poziomie 96 $. Ryzyko = 350 $ (200 $ + 150 $), czyli 4,64% (350 $/7550 $).

• Zakup nr 3: 25 akcji po 104 $, stop na poziomie 96 $. Ryzyko = 550 $ (200 $ + 150 $ + 200 $), czyli 5,42% (550 $/10 150 $).

W tym momencie inwestor wpada w pułapkę, ponieważ jeśli kurs spadnie poniżej 100 $ i przy 96 $ aktywuje się stop (co zdarza się każdemu), strata może być trudna do przełknięcia. Z maksymalnej straty w wysokości 200 $ robi się 550 $.

Co w takim razie należy zrobić?

Istnieje kilka sposobów zarządzania ryzykiem przy zwiększaniu pozycji.

Opcja nr 1: Przesuwaj stop w miarę zwiększania pozycji. Jeśli na początku ryzyko wynosiło 200 $, przy zakupie kolejnych 25 akcji po 102 $ możesz utrzymać je na tym poziomie, przesuwając stop na około 99,30 $. Po zakupie następnych 25 akcji po 104 $ przesuń stop na 102 $.

Opcja nr 2: Dostosuj wielkość pozycji tak, by otwierać ją stopniowo bez nadmiernego ryzyka. Jeśli chcesz zaryzykować maksymalnie 200 $, być może docelowa wielkość pozycji nie powinna tak naprawdę wynosić 100 akcji. Może lepiej zdecydować się na 50 i zacząć od zakupu 25 (ryzykując początkowo 100 $), a po potwierdzeniu trendu zwiększyć pozycję, akceptując wzrost ryzyka.

Opcja nr 3: Zajmuj pełną pozycję szybciej. Zamiast czekać, aż kurs osiągnie najpierw 102 $, a potem 104 $, dokonaj zakupu przy kursie 101 $ i 102 $, aby szybciej zbudować pełną pozycję, a zarazem ograniczyć ryzykowany kapitał i zachować stop początkowy.

Opcja nr 4: Otwórz pełną pozycję od razu. Jeśli chcesz zaryzykować w sumie 200 $, 50 akcji to odpowiednia wielkość pozycji (akcje po 100 $, stop na 96 $ = ryzykujesz 4 $ razy 50 akcji = 200 $). Gdy kurs wzrasta do 102 $, 104 $ i dalej, jesteś tak czy inaczej na wygranej pozycji i masz różne możliwości rozegrania inwestycji.

Zwiększanie pozycji, gdy kurs rośnie, to dobry pomysł, ale ja wolę od razu otworzyć pełną pozycję i ustawić stop, a potem zamknąć ją, gdy kurs zmienia się na moją korzyść. Pomaga to zmniejszyć ryzyko, nie trzeba też zmieniać ustawienia stopa. Jeśli limit stopa zostanie osiągnięty, stracisz mniej lub wyjdziesz na zero (w zależności od tego, ile akcji sprzedałeś z zyskiem).