Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wyraził zaniepokojenie potencjałem sztucznej inteligencji (AI) do pogłębiania nierówności, wzywając rządy do podjęcia działań mających na celu ochronę ich gospodarek.

Co się wydarzyło: Zgodnie z opublikowanym w miniony poniedziałek raportem, MFW wyraził "głębokie zaniepokojenie" możliwością wystąpienia znaczących zakłóceń na rynku pracy i wzrostu nierówności w miarę wdrażania rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji.

MFW zasugerował, że kraje powinny wzmocnić ubezpieczenie od bezrobocia i być przygotowane na utratę miejsc pracy w zawodach wymagających wyższych kwalifikacji. Jest to podejście odbiegające od poprzednich przełomowych technologii.

MFW przyznał, że generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć wzrost produktywności i poprawić świadczenie usług publicznych, ale ostrzegł przed związanymi z tym zakłóceniami na rynku pracy i rosnącymi nierównościami. MFW podkreślił również potrzebę zmiany polityki edukacyjnej i szkoleniowej w celu przygotowania pracowników do szybko zmieniającego się rynku pracy.

"Nowe technologie generatywnej sztucznej inteligencji mają ogromny potencjał w zakresie zwiększania produktywności i poprawy świadczenia usług publicznych, ale sama szybkość i skala transformacji budzą również obawy o utratę miejsc pracy i wzrost nierówności".

MFW odradził nakładanie specjalnych podatków na sztuczną inteligencję, które zostały zasugerowane jako sposób na pokrycie negatywnych skutków jej zastosowania. Zamiast tego MFW zaproponował zwiększenie podatków od zysków kapitałowych, zysków i dochodów przedsiębiorstw, aby zrównoważyć rosnące nierówności majątkowe.

"Chcemy, aby ludzie mogli szerzej korzystać z potencjału, jaki kryje w sobie ta technologia i chcemy zapewnić, że zostaną stworzone możliwości dla ludzi" - powiedziała Financial Times Era Dabla-Norris, zastępca dyrektora w Departamencie Administracji Podatkowej MFW i współautorka raportu.

"Aby odwrócić ten trend, pomocne mogłoby być zaostrzenie podatku dochodowego od osób prawnych", powiedział MFW, dodając, że "dodatkowy" podatek od nadwyżek zysków przekraczających minimalną efektywną stawkę podatkową dla podmiotów korporacyjnych mógłby pomóc w tej sytuacji.

Dlaczego ma to znaczenie: Ostrzeżenie MFW odzwierciedla wcześniejsze obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na globalny rynek pracy. Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgieva porównała wcześniej wpływ rewolucji AI do "tsunami" i ostrzegła przed jej potencjałem do pogłębienia nierówności w naszym społeczeństwie.

Obawy te są dodatkowo potęgowane przez niepokój pracowników związany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy, co podkreślono w niedawnym raporcie. Z raportu "2024 State of AI at Work" wynika, że wielu pracowników obawia się, że sztuczna inteligencja może zastąpić ludzkie stanowiska i obawia się potencjalnego piętna związanego z korzystaniem z narzędzi AI.

Z drugiej strony, rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji może potencjalnie pogorszyć przyszłe spowolnienia gospodarcze, jak ostrzegła zastępczyni szefa MFW Gita Gopinath. Podkreśliła ona potrzebę ścisłego monitorowania przez rządy i władze wdrażania i stosowania sztucznej inteligencji w różnych sektorach.