Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańską gospodarkę przed załamaniem w wyniku pandemii koronawirusa. Nie rzucił słów na wiatr.Bank centralny powziął odważne kroki w celu utrzymania przepływu kapitału dłużnego i udzielenia pomocy finansowej potrzebującym podmiotom, zapewniając właściwe funkcjonowanie gospodarki. Obniżył stopy procentowe i zaczął nabywać "pozaprogramowe" obligac...
Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszystkim z osłabienia sektora produkcyjnego (część jego podsektorów weszła już w stan recesji), które z kolei jest konsekwencją amerykańsko-chińskiej wojny handlowej.To ironia losu, że konflikt w obszarze handlu przynosi największe szkody przemysłowi wytwórczemu, podczas gdy sektor ten powinien stanowić źródło wsparcia dla gospodarki w perspek...

Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy, że pewien inwestor instytucjonalny - obejmuje to fundusze emerytalne, fundusze typu endowment, fundacje, firmy ubezpieczeniowe, osoby o dużym kapitale własnym - chce przeznaczyć na coś środki. Ma on kilka opcji: udziały (akcje), określony dochód (kupno papierów dłużnych firmy), nieruchomości oraz inwestycje alternatywne. Są to tzw. "klasy aktywów". W ramach ostatniej z wyżej wymienionych klas, aktywów alternatywnych, można wyróżnić private equity, tj. każdą inwestycję, która nie jest publiczna/nie jest przedmiotem obrotu giełdowego, oraz fundusze hedgingowe. Private equity dzieli się dalej na venture capital (VC), kapitał wzrostu (growth capital) i LBO. Są to inwestycje, których można dokonać w całym cyklu życia firmy, przy czym VC jest inwestycją w startup, kapitał wzrostu jest inwestycją w ugruntowaną, ale rozwijającą się firmę/przemysł, a LBO inwestycją w dojrzałą firmę z długą historią pozytywnych osiągnięć.

W ten sposób docieramy od pierwszych etapów podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków na inwestycje do wykupu lewarowanego. Trzy kluczowe elementy LBO to dźwignia finansowa, kontrola i wejście na rynek prywatny. Wykup lewarowany to przejęcie spółki publicznej lub prywatnej, która posiada znaczną ilość pożyczonych środk...

Najpopularniejsze artykuły
Najczęściej udostępniane
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dolar osiąga rekordową wartość. Jak to w... Być może zauważyłeś, że w zeszłym tygodniu dolar amerykański (USD) osiągnął nowe najwyższe wartości. Nie? A zatem mamy o czym porozmawiać. K...
Dolar osiąga rekordową wartość. Jak to w... Być może zauważyłeś, że w zeszłym tygodniu dolar amerykański (USD) osiągnął nowe najwyższe wartości. Nie? A zatem mamy o czym porozmawiać. K...
Dolar osiąga rekordową wartość. Jak to w... Być może zauważyłeś, że w zeszłym tygodniu dolar amerykański (USD) osiągnął nowe najwyższe wartości. Nie? A zatem mamy o czym porozmawiać. K...
Dolar osiąga rekordową wartość. Jak to w... Być może zauważyłeś, że w zeszłym tygodniu dolar amerykański (USD) osiągnął nowe najwyższe wartości. Nie? A zatem mamy o czym porozmawiać. K...
Duet analizy technicznej i fundamentalne... Pomiędzy traderami technicznymi a traderami fundamentalnymi od zawsze istnieje znacząca różnica poglądów na wiele spraw. Traderzy techniczni...
Duet analizy technicznej i fundamentalne... Pomiędzy traderami technicznymi a traderami fundamentalnymi od zawsze istnieje znacząca różnica poglądów na wiele spraw. Traderzy techniczni...
Duet analizy technicznej i fundamentalne... Pomiędzy traderami technicznymi a traderami fundamentalnymi od zawsze istnieje znacząca różnica poglądów na wiele spraw. Traderzy techniczni...
Duet analizy technicznej i fundamentalne... Pomiędzy traderami technicznymi a traderami fundamentalnymi od zawsze istnieje znacząca różnica poglądów na wiele spraw. Traderzy techniczni...
Akcje United Health Group dobrą okazją z... United Health Group Inc. (NYSE: UNH) opublikuje we wtorek rano swój raport finansowy. Jeżeli znasz sytuację giełdową tej spółki, może lepiej...
Akcje United Health Group dobrą okazją z... United Health Group Inc. (NYSE: UNH) opublikuje we wtorek rano swój raport finansowy. Jeżeli znasz sytuację giełdową tej spółki, może lepiej...
Akcje United Health Group dobrą okazją z... United Health Group Inc. (NYSE: UNH) opublikuje we wtorek rano swój raport finansowy. Jeżeli znasz sytuację giełdową tej spółki, może lepiej...
Akcje United Health Group dobrą okazją z... United Health Group Inc. (NYSE: UNH) opublikuje we wtorek rano swój raport finansowy. Jeżeli znasz sytuację giełdową tej spółki, może lepiej...
Dlaczego nowe historyczne rekordy na ryn... Do osiągnięcia najwyższego w historii poziomu S&P 500 potrzebuje zyskać niecałe 2%. Nasdaq 100 jest jeszcze bliżej - brakuje mu jedynie 1,5%...
Dlaczego nowe historyczne rekordy na ryn... Do osiągnięcia najwyższego w historii poziomu S&P 500 potrzebuje zyskać niecałe 2%. Nasdaq 100 jest jeszcze bliżej - brakuje mu jedynie 1,5%...
Dlaczego nowe historyczne rekordy na ryn... Do osiągnięcia najwyższego w historii poziomu S&P 500 potrzebuje zyskać niecałe 2%. Nasdaq 100 jest jeszcze bliżej - brakuje mu jedynie 1,5%...
Dlaczego nowe historyczne rekordy na ryn... Do osiągnięcia najwyższego w historii poziomu S&P 500 potrzebuje zyskać niecałe 2%. Nasdaq 100 jest jeszcze bliżej - brakuje mu jedynie 1,5%...
Wyniki rynków w Q1 i prognozy na Q2 Pierwszy kwartał 2019 roku oficjalnie dobiegł końca. Był to najlepszy kwartał na amerykańskiej giełdzie od 2009 roku i najlepszy pierwszy kw...
Wyniki rynków w Q1 i prognozy na Q2 Pierwszy kwartał 2019 roku oficjalnie dobiegł końca. Był to najlepszy kwartał na amerykańskiej giełdzie od 2009 roku i najlepszy pierwszy kw...
Wyniki rynków w Q1 i prognozy na Q2 Pierwszy kwartał 2019 roku oficjalnie dobiegł końca. Był to najlepszy kwartał na amerykańskiej giełdzie od 2009 roku i najlepszy pierwszy kw...
Wyniki rynków w Q1 i prognozy na Q2 Pierwszy kwartał 2019 roku oficjalnie dobiegł końca. Był to najlepszy kwartał na amerykańskiej giełdzie od 2009 roku i najlepszy pierwszy kw...

Dołącz teraz i odkryj funkcje premium