Przez ostatnie dziesięć lat banki centralne na całym świecie, w tym Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, stosują tzw. luzowanie ilościowe (ang. quantitive easing, QE) polityki pieniężnej, którego celem jest redukcja stóp procentowych do poziomu bliskiego zera.Banki centralne realizują tę praktykę poprzez skupowanie aktywów, takich jak obligacje skarbowe, papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności hipoteczne, obligacje korporacyjne, a w niektórych p...
Czas oczekiwania na nową konsolę PlayStation (NYSE: SONY) może być wydłużony, nowy router może być dostępny za kilka tygodni, albo sprzedawca może powiedzieć, że ma na stanie tylko siedem modeli tego konkretnego samochodu.Powyższe przykłady to nie tylko drobne niedogodności. Globalny niedobór półprzewodników w 2021 r. sieje spustoszenie w wielu gałęziach przemysłu, grożąc wykolejeniem kruchego, globalnego ożywienia gospodarczego.

Jest wiele powodów, dla których hossa trwająca od 2009 do 2020 r. była tak trwała i odporna, ale głównym czynnikiem była siła rynku mieszkaniowego począwszy od 2012 r.

Rosnące ceny domów wiążą się z wieloma korzyściami. Prowadzi to do zwiększenia zatrudnienia i aktywności w innych branżach, które również wymagają dużego nakładu pracy. Efekt majątkowy prowadzi do wzrostu wydatków konsumpcyjnych i zaufania, co jest bardzo ważne w gospodarce, w której wydatki konsumpcyjne stanowią 70% całej działalności.

Nie bez znaczenia jest więc fakt, że inwestorzy i analitycy uważnie obserwują rynek mieszkaniowy, aby przekonać się, jak zachowa się w sytuacji, gdy stopy procentowe będą wyższe, a obawy o spowolnienie gospodarki będą rosły.

Istnieją jednak również pewne wyjątkowe czynniki, które przyczyniły się do siły rynku mieszkaniowego podczas ostatniej hossy. Na przykład, rynek mieszkaniowy wychodził z krachu, gospodarka była słaba, co skutkowało niskimi stopami procentowymi i tendencją do ich obniżania, a także niedoszacowaniem w wielu regionach.

Tym razem ceny szybują w górę, a rynek boryka się z niedoborem podaży, podczas gdy popyt jest wspierany przez czynniki demograficzne. Jednak jednym z negatywnych czynników jest wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych, który wpływa na pogorszenie dostępności cenowej.

Najpopularniejsze artykuły
Najczęściej udostępniane
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...
Dlaczego rynek akcji nie reaguje na słab... Amerykański rynek akcji utrzymuje dość stabilny trend wzrostowy od początku października. Stany wykupienia równoważone są nie przez spadki,...

Dołącz teraz i odkryj funkcje premium