Jest wiele powodów, dla których hossa trwająca od 2009 do 2020 r. była tak trwała i odporna, ale głównym czynnikiem była siła rynku mieszkaniowego począwszy od 2012 r.Rosnące ceny domów wiążą się z wieloma korzyściami. Prowadzi to do zwiększenia zatrudnienia i aktywności w innych branżach, które również wymagają dużego nakładu pracy. Efekt majątkowy prowadzi do wzrostu wydatków konsumpcyjnych i zaufania, co jest bardzo ważne w gospodarce, w której wydatki konsumpcyjne stanowi...
Przez ostatnie dziesięć lat banki centralne na całym świecie, w tym Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, stosują tzw. luzowanie ilościowe (ang. quantitive easing, QE) polityki pieniężnej, którego celem jest redukcja stóp procentowych do poziomu bliskiego zera.Banki centralne realizują tę praktykę poprzez skupowanie aktywów, takich jak obligacje skarbowe, papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności hipoteczne, obligacje korporacyjne, a w niektórych p...

Podczas gdy współczesne fundusze venture capital powstały w latach 40. ubiegłego wieku, pierwsza iteracja inwestycji venture capital (VC) - gdzie komplementariusz (ang. general partner, GP) inwestuje kapitał w imieniu komandytariusza (ang. limited partner, LP) - sięga wczesnych lat 1600 i założenia Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (ang. East India Company, EIC) za czasów królowej Elżbiety I.

Aby zobrazować jej wielkość, EIC stanowiła odpowiednik dzisiejszego Apple (NASDAQ: AAPL) czy Google (NASDAQ: GOOGL). Była prekursorem współczesnych korporacji.

Dzisiejszy model inwestycyjny jest prawdopodobnie bardziej etyczną i zrównoważoną ewolucją tego modelu. Pokazuje to jednak, że podczas gdy współczesne fundusze venture capital naprawdę eksplodowały w ciągu ostatniej dekady, biorąc pod uwagę jedne z najniższych stóp procentowych w najnowszej historii, model wysokiego ryzyka i dużej wygranej nie jest tak nowy, jak niektórzy mogliby przypuszczać.

Obecnie branża znów jest gotowa na zmiany.

Pojawił się indywidualny GP. Stworzony przez Nikhila Trivediego i często określany jako " indywidualny kapitalista". Jego zdaniem, aby zostać indywidualnym GP, należy spełnić następujące kryteria:

Być jedynym komplementariuszem, który zarządza operacjami i potrzebami administracyjnymi funduszu.Być jedynym decydentem w sprawie alokacji kapitału (tj. być zespołem...

Najpopularniejsze artykuły
Najczęściej udostępniane
Jak powstają półprzewodniki i dlaczego t... Czas oczekiwania na nową konsolę PlayStation (NYSE: SONY) może być wydłużony, nowy router może być dostępny za kilka tygodni, albo sprzedawc...
Jak powstają półprzewodniki i dlaczego t... Czas oczekiwania na nową konsolę PlayStation (NYSE: SONY) może być wydłużony, nowy router może być dostępny za kilka tygodni, albo sprzedawc...
Jak powstają półprzewodniki i dlaczego t... Czas oczekiwania na nową konsolę PlayStation (NYSE: SONY) może być wydłużony, nowy router może być dostępny za kilka tygodni, albo sprzedawc...
Jak powstają półprzewodniki i dlaczego t... Czas oczekiwania na nową konsolę PlayStation (NYSE: SONY) może być wydłużony, nowy router może być dostępny za kilka tygodni, albo sprzedawc...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Czym są niewymienne tokeny (NFT)? Pierwsza duża zwyżka kryptowalut, które osiągnęły szczyt w grudniu 2017 r., kiedy cena bitcoina wynosiła około 20 000 USD, obejmowała pierws...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Jak pozwy antymonopolowe przeciw Google'... Dwupartyjna koalicja prokuratorów generalnych wymierzyła w Google (NASDAQ: GOOGL) cios w postaci trzech oddzielnych pozwów antymonopolowymi...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Wykup lewarowany – wprowadzenie Aby zrozumieć, czym jest wykup lewarowany (ang. leveraged buyout, LBO), musimy przyjrzeć się portfelowi inwestycyjnemu jako całości. Załóżmy...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Rezerwa Federalna a pandemia koronawirus... Przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zobowiązał się w marcu do podjęcia wszystkich możliwych działań, aby uchronić amerykańsk...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...
Czy sektor produkcji dociera do dołka? Przez ostatni rok gospodarka USA ulega spowolnieniu, jednak tempo wzrostu jest wciąż wyraźnie dodatnie. Obecna sytuacja wynika przede wszyst...

Dołącz teraz i odkryj funkcje premium