Salesforce Inc (CRM  ) opowiada się za zwiększeniem regulacji środowiskowych dotyczących sztucznej inteligencji, wskazując na wysokie zużycie energii przez sektor technologiczny i brak raportowania emisji.

W poniedziałek deweloper oprogramowania ogłosił zamiar nakłonienia prawodawców i organów regulacyjnych do opracowania przepisów, które nakazują ujawnianie emisji związanych ze sztuczną inteligencją przy użyciu ustandaryzowanych wskaźników pomiaru i raportowania.

Megan Lorenzen, dyrektorka Salesforce ds. klimatu i energii, podkreśliła podwójny potencjał sztucznej inteligencji do pogarszania lub łagodzenia wyzwań środowiskowych.

Salesforce w szczególności wzywa firmy, które korzystają z modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, do publicznego zgłaszania swojej efektywności energetycznej i śladu węglowego przy użyciu ustandaryzowanych wskaźników, jak donosi Wall Street Journal.

Według Lorenzen, taka przejrzystość z czasem poprawi wydajność i umożliwi użytkownikom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących sztucznej inteligencji i zużycia energii.

Co więcej, Salesforce postrzega te informacje jako niezbędne do osiągnięcia przyszłości zerowej emisji netto i uważa je za idealne przy ocenie ryzyka związanego z modelami sztucznej inteligencji o dużym wpływie.

Co więcej, Salesforce porzucił rozmowy o przejęciu z Informatica Inc (INFA  ) po tym, jak firma nie zgodziła się na warunki fuzji.

Umowa mogła zaowocować jednym z najważniejszych przejęć Salesforce.

Cena akcji Salesforce wzrosła o 41% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na akcje spółki za pośrednictwem REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI  ) i SmartETFs Advertising & Marketing Technology ETF (MRAD  ).