Analityk HSBC Global Research, Saul Martinez, zrewidował ratingi kilku banków, przyjmując coraz bardziej pozytywne stanowisko wobec banków ponadregionalnych.

Analityk spodziewa się, że banki wchodzące w skład jego analizy wykażą poprawę wyniku odsetkowego netto (NII), wypracują zdrowe ożywienie w zakresie skorygowanego wzrostu EPS i dźwigni operacyjnej w 2025 r. oraz zwiększą wykup akcji własnych w 2025 r. i w kolejnych latach.

W szczególności analityk szacuje ożywienie NII w drugiej połowie 2024 r. i 2025 r. dla większości banków, ponieważ presja na koszty depozytów zmniejsza się, a aktywa o stałym oprocentowaniu są ponownie wyceniane przy wyższych rentownościach.

Analityk twierdzi, że w sezonie sprawozdań finansowych za pierwszy kwartał skupi się na prognozach banków dotyczących NII, strat kredytowych i poziomów rezerw na straty kredytowe, poprawy wydajności i zwrotów z kapitału.

Prognozy Martineza obejmują jednak wyższe tworzenie rezerw na straty kredytowe w 2024 r. oraz dłuższe niż wcześniej przewidywano ożywienie opłat za bankowość inwestycyjną.

Wyłączając Citigroup Inc. (C  ), analityk prognozuje, że średni skorygowany EPS wzrośnie o około 13% w 2025 r. dla banków objętych jego analizą w porównaniu ze spadkiem o 7% w 2024 r.

Analityk podniósł rekomendację dla U.S. Bancorp (USB  ) do Kupuj z Trzymaj i podniósł cenę docelową do 53 USD z 47 USD.

Analityk napisał, że bank jest preferowanym wyborem wśród amerykańskich banków ponadregionalnych i spodziewa się, że w 2025 r. zwiększy rentowność i będzie nadal generował niemal najlepsze w swojej klasie wskaźniki ROTCE (ang. return on average tangible common shareholders' equity).

Jednocześnie analityk podwyższył rekomendację dla PNC Financial Services Group, Inc. (PNC  ) do Trzymaj i podniósł cenę docelową do 155 USD (ze 141 USD).

Martinez spodziewa się, że wzrost NII PNC powróci w drugiej połowie roku obrotowego 2024 i dostrzega wyraźniejszą ścieżkę wykupu akcji szybciej niż przewidywano.

Analityk postrzega silną pozycję rynkową PNC na rynku średnim i wśród klientów korporacyjnych, zdyscyplinowane podejście do jakości kredytów i stały, solidny zwrot z kapitału własnego jako pozytywne czynniki.

Z drugiej strony analityk obniżył rekomendację dla Bank of America Corporation (BAC  ) do Trzymaj, ale podniósł cenę docelową do 39 USD (z 38 USD).

Martinez twierdzi, że obawy rynku, że Bank of America będzie musiał nadrobić zaległości i podnieść koszty depozytów (wpływając tym samym na siłę zysków), nie sprawdziły się. Mimo to zauważa on niewielki spadek szacunków EPS na lata 2024 i 2025 od września 2023 r.