Szybki rozwój GFL Environmental Inc. (GFL  ) - obecnie czwartej co do wielkości firmy zajmującej się odpadami w Ameryce Północnej - nie wykazuje oznak spowolnienia. Firma wykorzystała dźwignię finansową do przejęcia kolejnych firm, ale jeśli uda jej się je odpowiednio zintegrować, może spodziewać się wzrostu o 30% lub więcej.

Według Patricka Dovigi, założyciela i dyrektora generalnego GFL, pomimo wpływu pandemii na gospodarkę północnoamerykańską, jako grupa byli w stanie osiągnąć wyjątkowe wyniki finansowe i mają bardzo dobre przeczucia co do roku 2021.

  • Przychody wzrosły o 37,8% do 1 235,6 mln USD w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do czwartego kwartału 2019 r. Cena podstawowa odpadów stałych i dopłaty za czwarty kwartał 2020 r. wyniosły 3,6%.
  • Wolumen odpadów stałych spadł o 0,3% w czwartym kwartale 2020 r., głównie z powodu ograniczenia działalności w zakresie zbiórki odpadów komercyjnych i przemysłowych, a także zmniejszenia wolumenu odpadów w stacjach transferowych i odpadów organicznych, w wyniku różnych środków wdrożonych przez rządy Kanady i Stanów Zjednoczonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
  • Wolumeny odpadów stałych w czwartym kwartale 2020 roku stanowiły poprawę o 139 punktów bazowych w porównaniu do spadku wolumenu w trzecim kwartale 2020 roku.
  • Przychody za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wyniosły 4 196,2 mln USD, co stanowi wzrost o 25,4% w porównaniu z rokiem 2019. Wzrost w obu okresach wynikał ze znacznego wzrostu przychodów we wszystkich segmentach raportowanych zarówno z wkładów organicznych, jak i dzięki przejęciom.
"Wkraczając w rok 2021, GFL nigdy nie było w lepszej sytuacji finansowej" - powiedział Dovigi. "Nasze wolne przepływy pieniężne dają nam możliwość naturalnego de-lewarowania, a jednocześnie pozwalają nam nadal przeznaczać kapitał na atrakcyjne możliwości wzrostu organicznego, akretywne przejęcia, jak również inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zawsze byliśmy oportunistycznymi nabywcami. Stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, co daje nam dostęp do rynków finansowych, które umożliwiają nam dalsze obniżanie kosztów zadłużenia, przy jednoczesnym dążeniu do fuzji i przejęć przy bardzo atrakcyjnych mnożnikach, zarówno w przypadku przejęć typu "tuck-in", jak i potencjalnie większych możliwości w ramach rozbudowanej platformy. "Rok 2021 ma potencjał, aby być kolejnym rokiem dużych fuzji i przejęć i należy oczekiwać, że będziemy nadal dokonywać tych strategicznych inwestycji tworzących wartość, gdy pojawią się takie możliwości".

Wyniki GFL Environmental Inc. za czwarty kwartał i cały rok 2020 obejmowały przychody w wysokości 1 235,6 mln USD, co stanowi wzrost o 37,8%, a przychody całoroczne wyniosły 4 196,2 mln USD. Według Dovigi, w czwartym kwartale 2021 roku GFL zwiększyło marżę skorygowanego zysku EBITDA o 100 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim, zrealizowało akwizycje o wartości prawie 4 mld dolarów i przeprowadziło oportunistyczne refinansowanie, jednocześnie nadal koncentrując się na utrzymaniu zobowiązań w zakresie dźwigni finansowej w celu zwiększenia wolnych przepływów pieniężnych. "W czwartym kwartale zwiększyliśmy przychody o 37,8%, a skorygowany zysk EBITDA o 49,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co przełożyło się na wzrost marży Skorygowanego zysku EBITDA do 25,2%" - powiedział. Dovigi zaznaczył, że wzrost marży wynikał w dużej mierze z organicznego wzrostu działalności GFL w zakresie odpadów stałych zarówno w Kanadzie, jak i w USA, a także z inicjatyw kontroli kosztów i synergii uzyskanych z przejęć, co zaowocowało lepszym niż oczekiwano wygenerowaniem wolnych przepływów pieniężnych w tym okresie.

"W naszej linii biznesowej związanej z odpadami stałymi, w dalszym ciągu obserwowaliśmy poprawę aktywności handlowej i wolumenów na obsługiwanych przez nas rynkach, co przyczyniło się do 4,0% wzrostu organicznego w kwartale i zwiększenia marży o 240 punktów bazowych. W ciągu kwartału nadal odnotowywaliśmy również wyższe wolumeny w naszych operacjach MRF w wyniku pozyskania nowych kontraktów zarówno we wschodniej, jak i zachodniej Kanadzie."

"W ciągu roku byliśmy w stanie wykorzystać możliwości rynkowe i zrealizować zobowiązania, które podjęliśmy wobec naszych interesariuszy w momencie naszego IPO i nie tylko, w tym nasze zobowiązanie do zmniejszenia dźwigni finansowej poprzez wykorzystanie wpływów z IPO na spłatę zadłużenia i pozyskanie 600 mln USD w kapitale własnym od długoletniego inwestora GFL w celu sfinansowania części naszego przejęcia WCA Waste Corporation. Wykorzystaliśmy również naszą lepszą jakość kredytową, aby obniżyć nasz średni ważony koszt zadłużenia o prawie 200 punktów bazowych poprzez oportunistyczne refinansowanie."