Strategiczna trajektoria Nvidia Corp. (NVDA  ), napędzana solidnymi wolnymi przepływami pieniężnymi (free cash flow, FCF) i ewoluującym podejściem do stałych przychodów, zapewniła jej znaczny wzrost i ponowną wycenę rynkową w najbliższej przyszłości. Akcje Nvidii osiągają najlepsze wyniki wśród grupy zwanej Magnificent 7, zwracając 245% w 2023 r.

Analityk BofA Securities Vivek Arya utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji Nvidii z ceną docelową 700 USD.

Według Aryego, Nvidia wydaje się atrakcyjną okazją inwestycyjną ze względu na obiecujące perspektywy na nadchodzące lata. Arya prognozuje 100 mld USD wolnych przepływów pieniężnych, które mają się zmaterializować w latach 2024/2025. Nvidia jest gotowa wykorzystać te znaczące przepływy pieniężne do napędzania innowacyjnych inicjatyw rozwojowych.

Kluczem jest przejście na profil bardziej zorientowany na powtarzalne przychody. Podczas gdy Nvidia jest liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, jej zależność od operacji skoncentrowanych na sprzęcie wpływa na jej wycenę. Dążenie do przejęć lub partnerstw w celu wzmocnienia stałych źródeł przychodów pozostaje kluczowe. Wcześniejsza oferta przejęcia Arm Holdings była przykładem intencji Nvidii w zakresie aktywów związanych z oprogramowaniem/IP.

Z kolei udane przejęcie firmy Mellanox przez Nvidię, które zwiększyło roczne przychody do 10 mld USD, dowiodło jej umiejętności w zakresie inwestycji strategicznych. Rozszerzenie działalności na pamięć masową w celu uzupełnienia swoich mocnych stron w zakresie komputerów i sieci może być strategicznym krokiem w kierunku kompleksowej roli dostawcy systemów sztucznej inteligencji.

Chociaż Nvidia może nie zdecydować się na zostanie wyspecjalizowanym dostawcą usług w chmurze AI ze względu na hiperkonkurencyjny krajobraz, nadal inwestuje w alternatywnych dostawców usług w chmurze skoncentrowanych na GPU, aby poszerzyć swój zasięg.

Obecnie generując jedynie niewielki procent przychodów z oprogramowania/subskrypcji, strategiczne dodatki do pakietu AI dla przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia lub wzmocnione partnerstwa mogą znacznie zwiększyć stałe przychody w 2024 roku.

Oczekiwane katalizatory, takie jak targi CES i GTC, mają potencjał do pobudzenia ruchu akcji, potencjalnie wybijając Nvidię z ostatniego zakresu notowań.

Pomimo tego, że Nvidia jest jedną z największych amerykańskich spółek giełdowych, jej akcje są notowane poniżej różnych wskaźników w porównaniu z innymi spółkami, co stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną.