Podczas gdy odnotowano pewną poprawę wskaźnika inflacji, pozostaje on powyżej celu Rezerwy Federalnej, powiedział przewodniczący Jerome Powell w uwagach wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Powell podkreślił potrzebę kontynuowania wysiłków w celu przywrócenia inflacji do pożądanego poziomu, kładąc nacisk na fakt, że do osiągnięcia celu 2% jest jeszcze "długa droga".

Wydarzenie, w którym wzięli udział znani ekonomiści, tacy jak Gita Gopinath, pierwszy zastępca dyrektora zarządzającego MFW i profesor ekonomii z Harvardu Kenneth Rogoff, było platformą dla Powella do omówienia stanu amerykańskiej gospodarki po decyzji Fedu o utrzymaniu stóp procentowych na stałym poziomie 5,25%-5,5%.

Powell zwrócił uwagę na poprawę równowagi między podażą a popytem na rynku pracy, co zostało potwierdzone przez najnowsze dane, z których wynika, że wzrost zatrudnienia osłabł bardziej niż przewidywano w październiku. Powell powiedział jednak, że spodziewa się, iż silny wzrost PKB odnotowany w trzecim kwartale prawdopodobnie osłabnie w nadchodzących kwartałach, gdy gospodarka dostosuje się do nowych warunków.

Przemówienie Powella przybrało zaskakujący obrót, gdy aktywiści klimatyczni przerwali konferencję.

Gubernator Fedu pozwolił sobie na dość interesującą wypowiedź poza anteną, prosząc ochronę o "zamknięcie jeb***** drzwi".

Po krótkiej przerwie Powell powtórzył, że Fed nie jest jeszcze pewien, czy osiągnął wystarczająco restrykcyjne stanowisko w sprawie polityki pieniężnej. Dodał, że obawia się, że nieoczekiwane wahania inflacji mogą nadal występować i wymagać elastycznego podejścia.

Spadek inflacji prawdopodobnie będzie wynikiem restrykcyjnej polityki pieniężnej, powiedział prezes Fedu.

Jedną z ważniejszych kwestii poruszonych przez Powella było zakwestionowanie konwencjonalnej mądrości, że polityka pieniężna powinna zawsze pomijać szoki podażowe.

Ostrzegł przed ignorowaniem szoków podażowych, które mają restrykcyjny wpływ na perspektywy gospodarcze, czego byliśmy świadkami w ostatnich latach. Powell zasugerował, że takie wstrząsy mogą wymagać reakcji związanej z polityką pieniężną, podważając tradycyjne myślenie w tej kwestii.

Na zakończenie Powell odniósł się do trwającej debaty na temat możliwości wprowadzenia zerowych stóp procentowych. Wyraził niepewność co do tego, czy czynniki strukturalne, które spowodowały obniżenie stóp procentowych, utrzymają się w przyszłości.

Reakcje rynku na wypowiedzi Powella

Uwagi Powella zostały odebrane przez uczestników rynku jako jastrzębie. Inwestorzy w kontrakty terminowe na krótkoterminowe stopy procentowe w USA przełożyli swoje prognozy dotyczące pierwszej obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej, przenosząc ją z maja na czerwiec, co nastąpiło po uwagach Powella.

Skumulowane obniżki stóp wyceniane przez rynek na 2024 r. przesunęły się z prawie pełnego punktu procentowego do 86 punktów bazowych.

Dolar wzrósł, a indeks S&P 500 spadł o 14:40 ET. Indeks dolara amerykańskiego (DXY), śledzony przez Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF (UUP  ), był o 0,4% wyższy, podczas gdy SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY  ) spadł o 0,8%.

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły, a 30-letnia rentowność wzrosła o 18 punktów bazowych do 4,8%. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o 15 punktów bazowych do 4,64%. Inwestorzy porzucili obligacje, ponieważ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT  ) spadł o 2,4%.