Sztuczna inteligencja (AI) napędza od 2023 r. wzrost notowań akcji Nvidia Corp (NVDA  ), a także wielu innych firm z branży półprzewodników.

Wraz z rosnącym znaczeniem i przypadkami użycia, sztuczna inteligencja napędza również globalny popyt na miedź.

Zapotrzebowanie na miedź - niezbędny składnik napędzający cyfrową rewolucję - rośnie. Dominic O'Kane, analityk w JPMorgan, przybliża ten rosnący trend.

O'Kane ujawnił implikacje tej tendencji zarówno dla podaży, jak i możliwości inwestycyjnych na rynku miedzi.

Wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej związanej ze sztuczną inteligencją w nadchodzącej dekadzie zbiega się z ilością miedzi wymaganą do wsparcia tego wzrostu.

Szacuje się, że 1 megawat mocy centrum danych może wymagać od 20 do 40 ton miedzi. Prognoza ta podkreśla znaczący popyt na zasoby miedzi ze strony sztucznej inteligencji.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) prognozuje scenariusz bazowy 15% skumulowanego wskaźnika wzrostu (ang. compound annual growth rate, CAGR) globalnego zapotrzebowania na moc centrów danych do 2026 r.

Najlepsze spółki z branży miedzi

W świetle tych prognoz O'Kane wskazuje trzy najlepsze w danym regionie spółki z sektora miedzi - Anglo American (EMEA), Teck-Resources (Ameryka Północna) i Sandfire (Australia). Spółki te są odpowiednio przygotowane do wykorzystania rosnącego popytu na miedź.

  • Anglo American PLC (AAUKF  ) (NGLOY  ), której działalność opiera się głównie na Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA), oferuje znaczny potencjał wzrostu, mimo że zapewnia jedynie 20-25% ekspozycji na miedź.
  • Teck-Resources Ltd. (TECK  ), działająca głównie w Ameryce Północnej, wyróżnia się jako najlepszy wybór ze względu na obiecujące perspektywy wzrostu, w tym przyspieszenie projektu QB2 i potencjalne sankcje na nowe projekty.
  • Sandfire Resources Ltd (SFRRF  ), z siedzibą w Australii, wyłania się jako atrakcyjna okazja inwestycyjna, koncentrując się na produkcji miedzi i kapitalizacji rynkowej wynoszącej zaledwie 2,6 mld USD.
Implikacje dla podaży i inwestycji: Gwałtowny wzrost popytu na miedź napędzany przez sztuczną inteligencję stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę dla inwestorów i przemysłu wydobywczego. Analiza O'Kane'a podkreśla znaczenie uwzględniania w decyzjach inwestycyjnych czynników wielosektorowych, międzyaktywowych oraz środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Co więcej, konsolidacja w globalnym sektorze wydobywczym podkreśla strategiczne znaczenie firm takich jak Anglo American, Teck-Resources i Sandfire w zaspokajaniu rosnącego popytu na miedź.