Zimny prysznic zaproponowało wszystkim zwolennikom polityki gospodarczej Donalda Trumpa amerykańskie Bureau of Labor Statistics. Jak podaje Biuro, zatrudnienie osób w wieku 55 lat i starszych spadło w marcu 2019 roku o 209 000 osób, co jest największym spadkiem od lutego 2015 roku.

Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych radzi sobie dość dobrze, co pokazuje ogólny wzrost zatrudnienia w marcu 2019 roku. Tego samego nie można jednak powiedzieć o osobach pracujących z wyżu demograficznego, tzw. baby boomers, które wciąż utrzymują się na rynku pracy, ale nie tak efektywnie jak w zeszłym roku. Najnowsze statystyki nie kłamią - zatrudnienie dla osób w wieku 55 lat i starszych spadło w marcu 2019 roku o rekordową od lutego 2015 roku liczbę - w tym miesiącu zredukowano aż 251 000 etatów w tej grupie wiekowej.

Z drugiej strony, grupa 55 plus to generacja pracowników wyjątkowo zaangażowanych na rynku pracy w Stanach, z cenionymi doświadczeniami i chętnie sobie dorabiająca, co zmniejsza ich poczucie niepewności związane z otrzymaniem niskiej emerytury. Co więcej, miesięczna liczba zatrudnionych jest zwykle zmienna, a szerszy trend jest pozytywny dla starszych pracowników. Amerykanie w wieku 55 lat i starsi stanowią nieco mniej niż jedną czwartą siły roboczej w kraju, ale wypełnili prawie połowę (49 %) z 2,9 miliona miejsc pracy zdobytych w 2018 roku, co jest największym udziałem w zestawieniu z innymi grupami wiekowymi. To efekt analizy TLRanalytics na podstawie danych Bureau of Labor Statistics, firmy badawczej, która publikuje Raport Liscio - biuletyn dla biznesu i firm inwestycyjnych. Udział starszych pracowników w liczbie utworzonych miejsc pracy w 2018 roku przewyższał udział pracowników w grupie wiekowej 25-54 lat, która stanowi prawie dwie trzecie siły roboczej, ale "przejęła" zaledwie 45% miejsc pracy.

Podczas gdy najnowszy spadek był znaczący, miesięczna zmiana raczej nie stanowi trendu. W rzeczywistości ta grupa wiekowa nadal ma najniższy poziom bezrobocia wśród wszystkich innych, przy stopie bezrobocia na poziomie 2,7 % w marcu 2019 roku. Ogólna stopa bezrobocia w USA utrzymywała się na stałym poziomie 3,8 %. Nastroje tonują również eksperci. Craig Dismuke, główny ekonomista Vining Sparks stwierdził: "Dane te mają tendencję do wahań miesięcznych. Nie sądzę, żeby to był początek trendu (...) Mówiąc ogólnie, uważam, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobry dla osób powyżej 55 roku życia". Wtóruje mu Julia Pollak, ekonomistka w ZipRecruiter: "Wahania miesięczne mogą wydawać się duże ze względu na niewielką liczebność badanej populacji". Wskazuje też, że badaniem objętych jest ok. 60 000 gospodarstw domowych, a liczebność próby maleje.

Mimo popularności takich generacji jak X i Y, to osoby z wyżu demograficznego odniosły największy sukces w ostatnim dziesięcioleciu. Wiele z nich, mających za kilka lat otrzymać prawo do emerytury ma tendencję do pozostawania na rynku pracy częściowo dlatego, że obawia się braku wystarczającej ilości pieniędzy. Przejście na emeryturę wyżu demograficznego będzie wyzwaniem dla gospodarki, dlatego sam Donald Trump namawiał obywateli, by chętniej wracali do pracy. Zapał do pracy bardziej doświadczonej części społeczeństwa jest możliwy, dzięki m.in. robotyzacji i mniejszej ilości pracy fizycznej, którą trzeba wkładać w powiększającą się liczbę zawodów.

Mimo powyższych danych, wahania te - póki co - można uznać za wyraźne, ale odchylenie statystyczne, w obliczu tak zaangażowanej na rynku pracy starszej generacji, choć przymiotnik ten należy wziąć w duży nawias. Gorzej, jeżeli będzie się to powtarzać.