Amazon (AMZN  ) zaktualizował swoją politykę dotyczącą powrotu do pracy z biura, umożliwiając menedżerom zwalnianie pracowników, którzy nie przestrzegają wymogu obecności w biurze trzy razy w tygodniu.

Nowe wytyczne, udostępnione wewnętrznie w tym tygodniu, instruują menedżerów, aby najpierw prywatnie omówili nieprzestrzeganie zasad z odpowiednimi pracownikami. Jeśli niestosowanie się do tego wymogu będzie się utrzymywać, menedżerowie powinni udokumentować rozmowę za pośrednictwem poczty elektronicznej i, jeśli to konieczne, podjąć działania dyscyplinarne, w tym rozwiązać umowę o pracę, jak donosi Insider.

"Jeśli pracownik nie zacznie natychmiast i regularnie uczęszczać do biura po pierwszej rozmowie, menedżerowie powinni przeprowadzić kolejną rozmowę [...]. Rozmowa ta 1) wzmocni świadomość, że praca w biurze przez ponad 3 dni w tygodniu jest wymogiem oraz 2) wyjaśni, że dalsze nieprzestrzeganie zasad bez uzasadnionego powodu może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie" - czytamy w wytycznych.

Posunięcie to jest najbardziej rygorystycznym krokiem Amazona w zakresie polityki powrotu do pracy z biura. Na początku tego roku ponad 30 000 pracowników sprzeciwiło się tej polityce, a wielu z nich odeszło z pracy. Dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, ostrzegł wcześniej pracowników przed opieraniem się obecnym wymogom.

W odpowiedzi dla Insidera, rzecznik Amazona, Rob Munoz, wspomniał o pozytywnych doświadczeniach firmy z większą liczbą pracowników w biurze i stwierdził, że wyjątki będą rozpatrywane "indywidualnie".