Jeśli komukolwiek udało się zapomnieć, jak zmienne mogą być rynki finansowe, początek 2016 roku z pewnością nam o tym przypomniał. W niespokojnych czasach jeszcze ważniejsze niż zwykle okazuje się posiadanie odpornego systemu zarządzania ryzykiem, takiego, który może się dostosować do zmieniających się poziomów ryzyka.

Większość traderów jest świadomych, że zawsze będą przegranymi, niezależnie od tego, jak dokładna będzie ich metodologia wyboru transakcji. Wielu nie bierze jednak pod uwagę prawdopodobieństwa wystąpienia niszczącego pasma przegranych. Warto zastanowić się na statystykami, które przedstawił Larry Hite, ekspert zajmujący się zarządzaniem funduszami hedgingowymi: Jeśli założymy, że 50% Twoich transakcji kończy się sukcesem, w serii 10 transakcji możesz się w pewnym momencie spodziewać 3 przegranych z kolei. W serii 100 transakcji, liczba następujących po sobie przegranych wzrasta do 7, a w jeszcze dłuższej serii, składającej się, powiedzmy, z 10 tys. transakcji, sięga 13.

Mając na względzie powyższe, potrzebujemy systemu, który zarówno poradzi sobie z nieuchronnym pasmem kiepskich transakcji, jak również, jak wspomnieliśmy wyżej, będzie brał pod uwagę zmieniające się poziomy zmienności rynkowej. Opisano wiele różnych strategii zarządzania środkami pieniężnymi, dzisiaj zajmiemy się jednak analizą tylko jednej z nich.

Ten system bazuje na następujących pojęciach:

• Kwota ryzyka

• Początkowa cena wyjścia i ryzyko na akcję

• Wielkość pozycji

• Alokacja maksymalna

Kwota ryzyka

Kwota ryzyka oznacza maksymalną kwotę, jaką jesteś skłonny stracić w czasie jednej transakcji, zazwyczaj jest wyrażona jako odsetek salda Twojego rachunku inwestycyjnego. Wielu traderów obracających akcjami na ogół nie ryzykuje więcej niż 2-3% wartości swojego stanu konta na transakcję. Dla przykładu, jeśli posiadasz na koncie inwestycyjnym 100 tys. USD i na ogół ryzykujesz 2% posiadanych środków na transakcję, wtedy Twoja kwota ryzyka wynosi 2 tys. USD. Konkretna kwota, którą wybierzesz jest oczywiście kwestią wyboru, powinieneś jednak mieć na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia pasma przegranych, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Dla przykładu, zauważ, że jeśli zdecydowałbyś się inwestować agresywnie i zaryzykować 8% na akcję, po ośmiu zakończonych porażką transakcjach z rzędu, straciłbyś niemal połowę wartości salda Twojego rachunku.

Niezależnie od tego, jaki odsetek wybierzesz, postaraj się, żeby ustalić kwotę ryzyka taką samą dla wszystkich transakcji, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, zacznie to utrudniać Ci przeprowadzanie transakcji. Prawda o transakcjach jest taka, że nigdy nie możemy być pewni, które z poszczególnych transakcji zakończą się pomyślnie. Wiemy jedynie, że w danej serii transakcji, powinniśmy osiągnąć sukces w X% przypadków, w zależności od określonej metodologii wyboru transakcji.

Ryzyko na akcję

Różnica pomiędzy Twoją ceną wejścia a początkowym poziomem stop lub ceną wyjścia to ryzyko na akcję w danej transakcji. Wielu traderów ustala swój poziom stop gdzieś pomiędzy poziomem wsparcia dla długiej pozycji oraz poziomem oporu dla pozycji krótkiej. Jednak jak wysoko lub nisko powyżej lub poniżej tych poziomów powinniśmy ustalić poziom stop? Poziomy wsparcia i oporu na zmiennych rynkach są zazwyczaj bardziej "nieszczelne". Zdrowy rozsądek podpowiada, że w takich warunkach, powinniśmy transakcjom zapewnić więcej swobody.

Popularnymi narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie są wskaźniki True Range (rzeczywisty zasięg, TR) oraz Average True Range (średni rzeczywisty zasięg, ATR). To mierniki zmienności, które uwzględniają nie tylko rozpiętość dziennych zakresów cen, lecz również fakt, że akcje odrabiają straty lub niwelują wzrosty.

Wielkość pozycji

Jeśli udało Ci się dostosować poziom stop w zależności od zmienności rynkowej, możesz obliczyć odpowiednią wielkość pozycji. Wystarczy podzielić kwotę ryzyka danej transakcji (ustaloną jako odsetek salda Twojego rachunku) przez jej ryzyko na akcję.

Oto przykład:

Założmy, że pewnien inwestor posiada 100 tys. USD na swoim rachunku inwestycyjnym i decyduje się zaryzykować 2% w czasie następnej transakcji. W związku z tym, kwota ryzyka tej transakcji wynosi 2000 USD. Cena akcji wynosi 40 USD, poziom wsparcia ustalił się przy cenie 37 USD, a wskaźnik ATR wynosi 2 USD. Jeśli wyznaczy on poziom stop 1,5 ATR poniżej poziomu wsparcia, co odpowiada 34 USD, ryzyko na akcję wyniesie 6 USD. Odpowiednia wielkość pozycji powinna być wyznaczona poprzez podzielenie 2000 USD przez 6 USD, a zatem będzie wynosić 333 akcje.

Maksymalna alokacja

Warto zauważyć, że w powyższym przykładzie inwestor musiałby kupić 333 akcje po cenie 40 USD, a zatem przeznaczyć na transakcję 13.320,00 USD, co odpowiada 13% wartości salda na jego koncie. Aby zapewnić sobie ochronę przed niszczącą stratą związaną z niespotykanym spadkiem wartości akcji, wielu traderów ogranicza również maksymalną kwotę, jaką decyduje się przeznaczyć na przeprowadzenie danej transakcji do 10% lub 15% salda na swoim rachunku. W naszym przykładzie, jeśli zastosujemy maksymalną alokację na poziomie 10%, wielkość pozycji zmniejszy się do 250 akcji.

Trading na zmiennych rynkach wiąże się zarówno z większymi zyskami, jak i większymi stratami. Kierując się zdrowym rozsądkiem i stosując strategię zarządzania ryzykiem, która może się dostosować w zależności od zmienności rynkowej, tak jak strategia opisana w tym artykule, możemy sobie ułatwić pływanie po niespokojnych wodach.