Sztuczna inteligencja (AI) została wykorzystana do odkrycia nowej substancji, która może na zawsze zmienić oblicze rynku energii odnawialnej. W jaki sposób? Otóż substancja ta może być w stanie zmniejszyć zużycie litu w akumulatorach o 70%. Jest to oznaka rosnącej mocy sztucznej inteligencji do napędzania innowacji w wielu branżach. Wszyscy, od producentów samochodów po producentów kijów golfowych, wykorzystują moc sztucznej inteligencji, a to najnowsze odkrycie może diametralnie zmienić zasady gry.

Substancja została odkryta przez Microsoft Corp. (MSFT  ) we współpracy z Department of Energy Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Odkryli ją, wykorzystując połączenie sztucznej inteligencji i superkomputerów do przebadania 32 milionów różnych materiałów pod kątem ich pożądanych cech. Ta kombinacja superkomputerów i sztucznej inteligencji pozwoliła stworzyć listę 18 potencjalnych kandydatów w około 80 godzin. To nieco ponad trzy dni.

W poście na blogu dotyczącym tego odkrycia Microsoft oszacował, że zastosowanie tradycyjnych metod bez użycia sztucznej inteligencji w celu dokonania podobnego odkrycia mogłoby zająć dziesięciolecia. Nie wspominając już o kosztach materiałów i siły roboczej. Nawet przed zawężeniem listy do 18, sztuczna inteligencja stworzyła listę 500 000 potencjalnych kandydatów, co wciąż jest wynikiem znacznie lepszym niż ten, który można by osiągnąć bez użycia AI.

Lit jest ważnym materiałem w produkcji baterii wielokrotnego ładowania, co czyni go potencjalnie nieocenioną bronią w walce ze zmianami klimatycznymi. Im więcej odnawialnych źródeł energii istnieje, tym mniej ludzkość jest zależna od paliw kopalnych, które niszczą środowisko. Niestety, lit nie jest materiałem zasobnym ani łatwym do pozyskania.

Obecna znana podaż nie jest wystarczająca, aby zaspokoić globalny popyt, a nawet gdyby tak było, pozyskiwanie litu i przekształcanie go w użyteczny produkt ma negatywny wpływ na środowisko. Tak więc substancja, która pozwoliłaby ludziom wytwarzać akumulatory o tej samej mocy przy zużyciu 70% mniej litu, stanowiłaby milowy krok naprzód w zakresie możliwości wykorzystania energii odnawialnej na świecie.

W szczególności akumulatory do pojazdów elektrycznych, które muszą być niezwykle mocne, aby napędzać samochody, mogą wiele zyskać na zwiększeniu możliwości lub dostępności litu dzięki temu odkryciu. Byłoby to również potencjalnym dobrodziejstwem dla całej branży pojazdów elektrycznych pod względem możliwości tworzenia nowszych, lepszych pojazdów. Istnieje również potencjał tworzenia nowych miejsc pracy wynikający ze zwiększonego popytu na te innowacyjne i ulepszone produkty.

Znaczenie litu zostało podkreślone przez Vijaya Murugesana, lidera grupy działu materiałoznawstwa PNNL, który stwierdził w poście na blogu Microsoftu: "Lit i inne strategiczne pierwiastki wykorzystywane w tych bateriach są zasobami wyczerpywalnymi o ograniczonych i skoncentrowanych geograficznie dostawach. Jednym z głównych kierunków naszej pracy w PNNL jest identyfikacja nowych materiałów dla zwiększonych potrzeb magazynowania energii w przyszłości; te wykonane ze zrównoważonych materiałów, które oszczędzają i chronią ograniczone zasoby Ziemi".

Firmy takie jak Microsoft nadal współpracują z partnerami zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego (takimi jak PNNL) nad wykorzystaniem mocy sztucznej inteligencji, dzięki czemu potencjał rozwoju nowych, lepszych rozwiązań, takich jak to, będzie rósł. Nie można przewidzieć, co sztuczna inteligencja odkryje w przyszłości, ale tego rodzaju postępy staną się bardziej potrzebne w walce ze zmianami klimatu i pełnym zakresem wyzwań stojących przed ludzkością w XXI wieku.