W celu usprawnienia wsparcia technicznego Apple Inc. (AAPL  ) uruchomił program pilotażowy dla nowego narzędzia SI podobnego do ChatGPT o nazwie "Ask".

Co się wydarzyło: Narzędzie "Ask", podobne do ChatGPT OpenAI, będzie wykorzystywane przez wybraną grupę pracowników zespołu wsparcia AppleCare do generowania automatycznych odpowiedzi na zapytania techniczne klientów, jak donosi Macrumors.

Narzędzie pobiera odpowiednie dane z wewnętrznej bazy wiedzy Apple, aby odpowiadać na pytania, a konsultanci mogą oceniać odpowiedzi jako "pomocne" lub "niepomocne".

Apple promuje korzystanie z "Ask" zamiast tradycyjnych metod wyszukiwania w celu rozwiązywania złożonych lub nieznanych kwestii. Odpowiedzi generowane przez chatbota są rzeczowe, możliwe do prześledzenia i przydatne, ponieważ są powiązane z wewnętrzną bazą wiedzy Apple.

Apple zamierza rozszerzyć narzędzie na większą liczbę konsultantów w przyszłości, po zebraniu informacji zwrotnych. Oczekuje się, że w tym roku firma szeroko zastosuje generatywną sztuczną inteligencję, a iOS 18 będzie zawierał wiele nowych funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w różnych aplikacjach.

Generatywna sztuczna inteligencja zyskała popularność pod koniec 2022 roku wraz z wydaniem ChatGPT OpenAI, chatbota, który reaguje na polecenia tekstowe i głosowe jak człowiek. Narzędzie Apple "Ask" jest postrzegane jako krok w tym samym kierunku.

Dlaczego ma to znaczenie: Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, po raz pierwszy wspomniał o sztucznej inteligencji podczas grudniowego spotkania dotyczącego wyników finansowych, wywołując podekscytowanie przyszłymi perspektywami firmy.

Wzmianka Cooka o sztucznej inteligencji była postrzegana jako sygnał wejścia Apple w "nowy cykl wzrostu", w którym SI i iPhone będą dwoma głównymi czynnikami wzrostu.

Wcześniej, podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe za trzeci kwartał w sierpniu 2023 r., Cook ujawnił szeroko zakrojone badania Apple nad technologią sztucznej inteligencji podobną do ChatGPT.

Uruchomienie narzędzia "Ask" jest zgodne z wcześniejszym oświadczeniem Cooka o ciągłej pracy Apple nad sztuczną inteligencją, która, jak powiedział, będzie kształtować przyszłość i że firma będzie nadal inwestować w innowacyjne technologie, takie jak te.