Bank Światowy opublikował ponurą prognozę dla globalnej gospodarki, przewidując powolny wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat, najniższy od 30 lat.

Co się wydarzyło: Bank Światowy opublikował swój najnowszy raport "Global Economic Prospects", ujawniając prognozę trzeciego z rzędu roku powolnego globalnego wzrostu w 2024 r., który spadł do 2,4% z 2,6% w 2023 r., jak donosi CNBC.

W raporcie przewidziano również marginalny wzrost do 2,7% w 2025 roku. Wzrost ten byłby nadal znacznie niższy niż średni wskaźnik w latach 10. XXI wieku.

Pomimo odporności globalnej gospodarki na ryzyko recesji w 2023 r., Bank Światowy przewiduje nowe wyzwania w najbliższym czasie ze względu na zwiększone napięcia geopolityczne, co prawdopodobnie doprowadzi do spowolnienia wzrostu w większości gospodarek w 2024 i 2025 r. w porównaniu z poprzednią dekadą.

Dlaczego ma to znaczenie: Prognoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z września 2023 r. również nakreśliła ponury obraz globalnej gospodarki, przypisując powolny wzrost zacieśnianiu pasa przez banki centralne na całym świecie i zawirowaniom w chińskiej gospodarce.

Prognoza Banku Światowego kontrastuje z przewidywaniami nowej fazy wzrostu globalnej gospodarki, napędzanej eksplozją sztucznej inteligencji i wysiłkami na rzecz dekarbonizacji, zgodnie z prognozą analityka Goldman Sachs.

Podczas gdy w raporcie Banku Światowego podkreślono potrzebę "poważnej korekty kursu" w celu uniknięcia "dekady zmarnowanych szans", podkreślono w nim również potencjał zmiany sytuacji, jeśli rządy podejmą szybkie działania w celu zwiększenia inwestycji i wzmocnienia polityki fiskalnej.