Nigdy nie rozwiniesz skrzydeł jako inwestor, dopóki na rynku będą dominować spadki. Z każdej trudnej sytuacji na rynku możesz jednak wyciągnąć cenne wnioski, które pozwolą Ci przetrwać ten burzliwy okres. Ponadto, będziesz mógł je zastosować do swojego portfela inwestycyjnego, kiedy sytuacja na rynku już się poprawi. Poniżej znajdziesz listę problemów, których doświadczają inwestorzy w ciężkim dla gospodarki czasie, a także wnioski, jakie każdy inwestor może wyciągnąć wtedy, gdy uda mu się te trudne chwile przetrwać.

Wniosek nr 1: Zadbaj o dywersyfikację swojego portfela

Rwiesz włosy z głowy, ponieważ wartość Twojej inwestycji spada? Oto lekcja płynąca z takiej sytuacji: zawsze staraj się dywersyfikować swój portfel inwestycyjny, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku.

Jeśli wartość wszystkich papierów wartościowych, które posiadasz porusza się w tym samym kierunku, a także zmienia się w takim samym stopniu, Twój portfel inwestycyjny prawdopodobnie nie jest odpowiednio zróżnicowany i powinieneś ponownie rozważyć swoje wybory odnośnie alokacji aktywów. Dane aktywa znajdą się w Twoim portfelu inwestycyjnym w zależności od Twoich celów oraz poziomu tolerancji ryzyka, zawsze powinieneś jednak uwzględnić różnorodne formy inwestowania. W dzisiejszych czasach dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest tak prosta, że wystarczy to po prostu zrobić!

Wniosek nr 2: Nic nie jest pewne

Utopiłeś właśnie swoje środki w inwestycji, która wydawała się pewna? Oto lekcja płynąca z tej sytuacji: rzeczy niemożliwe czasem się zdarzają. Zdarza się to najlepszym analitykom, najlepszym menadżerom funduszy inwestycyjnych, najlepszym doradcom, może się więc zdarzyć również Tobie.

Świetna interpretacja wykresu, analiza fundamentalna albo wróżenie z kart tarota nie pozwolą Ci na przewidzenie wszystkich możliwych wypadków, które mogą mieć wpływ na Twoje inwestycje.

Znacznie częściej na inwestycje oddziałują całe kombinacje zdarzeń. Nie powinieneś się zatem winić za nadzwyczajne wydarzenia, których nie można przewidzieć, takie jak załamania łańcuchów dostaw, przejęcia, procesy sądowe, a także niepowodzenia wprowadzania produktów na rynek.

Wniosek nr 3: Liczy się odpowiednie zarządzanie ryzykiem

Myślałeś, że inwestycja nie wiąże się z ryzykiem, a jednak okazała się ryzykowna? Oto wniosek z tej sytuacji: każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem.

Możesz próbować ocenić ryzyko danej inwestycji, a także je zminimalizować, musisz się jednak pogodzić z faktem, że ryzyko jest nieodzownym elementem każdej inwestycji. Zawsze staraj się ocenić swoją gotowość do podjęcia danego ryzyka.

Wniosek nr 4: Płynność ma znaczenie

Zawsze inwestujesz wszystkie swoje środki, a potem zdajesz sobie sprawę, że nie możesz przez to skorzystać z nadarzających się okazji, ponieważ brakuje Ci wolnych środków? Oto lekcja z tej sytuacji: jeśli odłożysz część wolnych środków na swoim koncie inwestycyjnym, będziesz mógł skorzystać z wysokojakościowych inwestycji wtedy, gdy dojdzie do wyprzedaży. Pozwoli to również na zmniejszenie ryzyka Twojego portfela inwestycyjnego.

W czasie mojej wieloletniej działalności inwestycyjnej wiele razy znalazłem się w sytuacji, kiedy żałowałem, że nie mam wolnych środków, aby skorzystać z nadarzającej się możliwości inwestycyjnej. Dlatego też radzę Ci, żebyś pozostawił sobie określoną część swojego portfela inwestycyjnego jako wolne środki.

Wniosek nr 5: Cierpliwość popłaca

Saldo na Twoim koncie jest niższe niż w ostatnim kwartale, więc zmieniasz swoją strategię inwestycyjną zanim uda Ci się osiągnąć zysk z bieżących inwestycji? Oto lekcja z tej sytuacji: czasem rynek potrzebuje więcej czasu na odbicie.

Ważniejszy od ogólnego salda na Twoim koncie inwestycyjnym w danym czasie jest kierunek, w którym podąża wartość Twojego portfela, a także wysokość potencjalnych zysków w przyszłości. Kluczem do sukcesu jest przygotowanie się na nieuchronną poprawę koniunktury w oparciu o opóźnienie obserwowane na podstawie wartości wskaźników rynkowych. Oceń swoją strategię inwestycyjną, pamiętaj jednak, że często właśnie cierpliwość jest rozwiązaniem.

Wniosek nr 6: Bądź swoim własnym doradcą

Wiadomości rynkowe stają się z dnia na dzień coraz gorsze - paraliżuje Cię strach! Oto lekcja płynąca z tej sytuacji: wiadomości rynkowe musisz interpretować relatywnie do swojej sytuacji.

Inwestorzy często reagują zbyt mocno, szczególnie w przypadku wiadomości dotyczących dużych lub popularnych spółek, ponieważ negatywne informacje są ciągle powtarzane przez wszystkie stacje telewizyjne, gazety czy serwisy internetowe. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci nie stracić głowy w obliczu złych wieści:

- Uważnie czytaj wiadomości i staraj się je zrozumieć, następnie sam przeprowadź analizę skutków finansowych,

- Spróbuj ocenić, czy dana wiadomość informuje o istotnym trendzie spadkowym na rynku finansowym, zapowiada poważną, negatywną zmianę w działalności spółki lub też opisuje nagły, lecz tylko przejściowy zwrot,

- Zwróć uwagę na wskazówki, które spółka daje odnośnie obniżenia prognozy jej oczekiwanych zysków, a następnie spróbuj ustalić, czy spółka spodziewa się spadku zysków w danym kwartale, danym roku, czy też podana informacja jest tak abstrakcyjna, że właściwie trudno ocenić,

- Przeprowadź analizę rynku oraz konkurentów spółki.

Po tak dogłębnej analizie, możesz zdecydować, czy Twój portfel inwestycyjny potrzebuje zmiany.