Amerykańskie banki generują zyski z powietrza, wykorzystując program awaryjnego finansowania stworzony przez Rezerwę Federalną po kryzysie Silicon Valley Bank w 2023 roku.

Niedawny artykuł w Wall Street Journal autorstwa Davida Benoita i Erica Wallersteina rzuca światło na tę arbitrażową praktykę stosowaną przez banki w celu generowania nadprogramowych zysków. Dziennikarze ujawnili sytuację, którą określili mianem "free lunch" (darmowy lunch), w której banki uzyskują finansowanie z Rezerwy Federalnej po niższej stopie procentowej niż ta, którą Fed płaci im za ich depozyty rezerwowe w banku centralnym.

Zgodnie ze stanem na początek stycznia 2024 r., w ciągu zaledwie 10 miesięcy amerykańskie banki pożyczyły zawrotną kwotę 141 mld USD z programu finansowania terminowego banków (BTFP) Fed.

Program ten, oferujący pożyczki na okres do jednego roku pod zastaw takich papierów wartościowych jak amerykańskie papiery skarbowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, obciąża banki stopą procentową opartą na przyszłych oczekiwaniach - a konkretnie jednoroczną stopą swapów indeksowych typu overnight powiększoną o dodatkowe 0,1%.

Podczas gdy Fed oferuje finansowanie poniżej 5% w ramach tego programu ratunkowego, jednocześnie płaci bankom 5,4% od sald rezerw, co skutkuje wolną od ryzyka marżą zysku w wysokości około 0,4% dla banków.

Wall Street Journal zacytował analityka Janney Montgomery Scott Christophera Marinaca, który powiedział, że banki wykorzystują pozytywny arbitraż.

Akcje amerykańskiego sektora finansowego, monitorowane za pośrednictwem funduszu Financial Select Sector SPDR Fund (XLF  ), nie tylko odbiły się od dna, ale także przekroczyły swoje wartości sprzed kryzysu bankowego z marca 2023 roku. Od końca października 2023 r. akcje te odnotowały wzrost o 20%, osiągając lepsze wyniki niż SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY  ) w tym samym okresie.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy wiodące amerykańskie banki wykazały niezwykłe wyniki, przy czym Bank of America Corp. (BAC  ) zyskał 25%, Citigroup Inc. (C  ) wzrósł o 30%, Goldman Sachs Inc. (GS  ) wzrósł o 22%, a Wells Fargo Inc. (WFC  ) wzrósł o 24%.

Ukryty koszt dla amerykańskich podatników

Ta lukratywna sytuacja dla banków oznacza koszty dla amerykańskich podatników. Odsetki płacone przez Fed od rezerw bankowych stanowią zobowiązanie banku centralnego.

Według raportu Banku Rezerwy Federalnej w St. Louis z listopada 2023 r., zobowiązania Fed, głównie rezerwy bankowe i operacje warunkowej sprzedaży, stanowiły 59,5% jego całkowitych zobowiązań na dzień 8 listopada 2023 r. Wraz ze wzrostem stóp procentowych Fed płaci większe odsetki od tych zobowiązań, ale jego aktywa, często zablokowane przy stałych stopach procentowych, nie przynoszą proporcjonalnych zwrotów.

Ta nierównowaga spowodowała, że koszty operacyjne Fed przewyższyły jego dochody od września 2022 roku.

Każdego roku Fed zazwyczaj przekazuje nadwyżkę zysków do Departamentu Skarbu USA, ale ponieważ koszty przewyższają dochody, utworzył "aktywa odroczone" - zasadniczo ujemne zobowiązanie równe niedoborowi zysków.

Na dzień 8 listopada 2023 r. wartość tych odroczonych aktywów wynosiła 116,9 mld USD. Oczekuje się, że Fed powróci do dodatniego dochodu netto w 2025 r., zgodnie z szacunkami nowojorskiego Fed, ale będzie utrzymywał odroczone aktywa do połowy 2027 r., opóźniając przekazy pieniężne do Departamentu Skarbu.

Oznacza to, że Departament Skarbu USA będzie musiał stawić czoła niedoborowi transferów gotówkowych z Rezerwy Federalnej do 2027 r., co negatywnie wpłynie na budżet federalny, zakładając, że inne czynniki pozostaną niezmienne.

Ten wyłaniający się scenariusz podkreśla ukryty koszt, który ostatecznie spadnie na amerykańskich podatników.