Morgan Stanley (MS  ) redukuje około 1500 miejsc pracy na całym świecie, w tym kilku dyrektorów zarządzających, w ramach zwiększania efektywności na koniec roku.

Cięcia są przesunięte w kierunku działów technologii i operacji, ale obejmują również kierownictwo w działach sprzedaży, handlu i badań. Redukcje wynoszą około 2% siły roboczej firmy. Bank planuje przeznaczyć od 150 do 200 milionów USD w wynikach za czwarty kwartał, aby pokryć koszty tych cięć.

Banki inwestycyjne na całym świecie ograniczają zatrudnienie w związku z wieloletnim spadkiem dochodów z handlu i oczekiwaniem, że więcej firm przeniesie się na platformy elektroniczne wymagające mniejszej liczby ludzi. Citigroup Inc. (C  ) i Deutsche Bank AG (ETR: DBK) należą do firm, które zmniejszyły w tym roku setki miejsc pracy.

Rzecznik nowojorskiego oddziału Morgan Stanley odmówił komentarza. Firma z Wall Street była w centrum uwagi podczas dochodzenia w sprawie biur opcji walutowych. Bank bada, czy inwestorzy niewłaściwie wycenili papiery wartościowe, ukrywając nawet 140 milionów dolarów strat, jak podał Bloomberg w zeszłym miesiącu. Przeprowadzane cięcia obejmują również kierownictwo wyższego szczebla w departamentach walutowych i obligacji w Nowym Jorku i Londynie. Dyrektor generalny James Gorman zaczął ciąć jedną czwartą siły roboczej w 2015 roku i sprzedał duże części operacji towarowych, stwierdzając, że nowe zasady trwale zniszczyły perspektywy dla branży. Morgan Stanley, który odnotował 21% wzrost przychodów z handlu przy stałym dochodzie w trzecim kwartale, wygenerował 5 miliardów dolarów z działalności w ubiegłym roku. Strategia w dużej mierze się opłaciła, a Morgan Stanley zyskuje udział w rynku, nawet jeśli zmniejszył zatrudnienie i kapitał przeznaczony na biznes. Analitycy spodziewają się, że bank skończy 2019 r. z 10% wyższymi przychodami niż w 2015 r., podczas gdy wartość rywala Goldman Sachs Group Inc. (GS  ) spadnie o około 20% w tym samym okresie. Akcje firmy wzrosły w tym roku o około 25%, co byłoby najlepszym wynikiem od 2016 roku.

Banki na całym świecie przedstawiają największą rundę redukcji miejsc pracy od czterech lat, ponieważ obniżają koszty, aby przetrwać spowolnienie gospodarcze i dostosować się do technologii cyfrowej. W tym roku ponad 50 pożyczkodawców ogłosiło plany ograniczenia łącznej liczby 77 780 miejsc pracy, najwięcej od 91 448 w 2015 r. Według zgłoszeń firm i związków zawodowych. Banki w Europie, które borykają się z dodatkowymi obciążeniami związanymi z ujemnymi stopami procentowymi w nadchodzących latach, stanowią prawie 82% całości. Cięcia w 2019 r. Zwiększają sumę za ostatnie sześć lat do ponad 425,000. W rzeczywistości faktyczna kwota jest prawdopodobnie wyższa, ponieważ wiele banków zwalnia pracowników bez ujawniania swoich planów.