Firmy z Wall Street, w tym BlackRock Inc (BLK  ), King Street Capital i Brigade Capital, które wcześniej pożyczyły setki milionów WeWork Inc (WE  ), rozważają możliwość złożenia wniosku o upadłość spółki.

Decyzja ta pojawiła się po tym, jak WeWork wyraził niepewność co do swojej zdolności do kontynuowania działalności.

Cena akcji WeWork spadła o 99%, odkąd spółka weszła na giełdę w październiku 2021 roku.

Podczas gdy wierzyciele poparli wniosek WeWork o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11 Kodeksu Upadłościowego USA, zarządowi spółki nie przedstawiono żadnej formalnej propozycji.

Potencjalna upadłość może pozwolić WeWork na wyjście z niektórych kosztownych umów najmu nieruchomości komercyjnych, jak zauważa Wall Street Journal.

Może to również skutkować przejęciem kontroli nad spółką przez wierzycieli poprzez zaoferowanie im udziałów w nowo zorganizowanej spółce.

Zarządzający funduszami pożyczyli ostatnio WeWork 1,2 mld USD, co stanowi 50% długoterminowego zadłużenia firmy.

WeWork może uniknąć bankructwa, jeśli uda mu się wynegocjować z właścicielami obniżenie kosztów wynajmu.

W przeszłości WeWork odnotował szybki wzrost, a niegdyś posiadał tytuł najbardziej wartościowego start-upu na świecie o wartości 47 mld USD.

Jednak obawy związane z byłym dyrektorem generalnym Adamem Neumannem doprowadziły do odwołania IPO spółki w 2019 roku.

Od tego czasu WeWork zmniejszył liczbę pracowników o połowę i podjął próbę międzynarodowej ekspansji, ale nie osiągnął rentowności.

Wysokie koszty wynajmu wpłynęły na ich zdolność do poprawy doświadczeń członków.

Firma podjęła już wysiłki w celu zmniejszenia stałych opłat leasingowych poprzez zmianę lub anulowanie wielu umów najmu, których łączna wartość szacowana jest na 12,7 mld USD.

Ochrona przed upadłością może być odpowiedzią firmy na zobowiązania leasingowe o wartości około 25 mld USD w ciągu następnej dekady.

Pomimo wysiłków zmierzających do zmniejszenia strat, WeWork wydał około 530 mln USD w pierwszej połowie 2023 r. i obecnie posiada zaledwie 205 mln USD rezerwy gotówkowej. Firma obawia się, że rezerwa ta wyczerpie się z powodu zwiększonej liczby odejść klientów.

Obrót obligacjami WeWork w 2027 r. wskazuje, że pełna spłata zadłużenia jest mało prawdopodobna. Złożenie wniosku o upadłość może unieważnić akcje WeWork w obrocie publicznym, wpływając na znaczących inwestorów, takich jak SoftBank Group Corp (SFTBY  ).

SoftBank, jeden z głównych akcjonariuszy WeWork, kontynuował gromadzenie akcji spółki pomimo jej zmieniających się losów.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) zawiesiła obrót warrantami z powodu "rażąco niskich" poziomów cen, podał WeWork w dokumentach złożonych do SEC.

W ubiegłym tygodniu WeWork ogłosił odwrotny podział akcji w stosunku 1 do 40, aby uratować swoje notowania na nowojorskiej giełdzie.

Odwrócony podział akcji wejdzie w życie o godzinie 16:01 czasu nowojorskiego 1 września i handel po podziale rozpocznie się po otwarciu rynku 5 września.

Kurs akcji: Cena akcji WE spadła o 1,96% do 0,13 USD podczas sesji przedrynkowej w ostatni piątek.