Izraelska spółka farmaceutyczna Teva (TEVA  ) ma przejąć irlandzką spółkę Allergan (AGN  ). Umowa opiewa na sumę 40,5 mld USD. Allergan ma otrzymać 33,75 mld USD w gotówce oraz 6,75 mld w akcjach, co odpowiada 10% udziałowi w Teva. Izraelski producent leków ma obecnie kapitalizację rynkową przekraczającą 60 mld USD, a dzięki umowie stanie się jedną z największych spółek na rynku leków generycznych. W związku z wiadomością o przejęciu Teva zyskała 12,5%, Allergan była natomiast 7% na plusie. To zdecydowanie największa transakcja dokonana przez izraelską spółkę, która może okazać się również niezwykle ważna dla kraju, z którego pochodzi Teva. "Przejęcie Allegra to niezwykle ekscytująca wiadomość dla Izraela. Dzięki tej transakcji TEVA wchodzi na wyższy poziom, stając się jedną z najważniejszych spółek farmaceutycznych na świecie. Wszyscy mieszkańcy Izraela powinni skorzystać na tej umowie, ponieważ akcje Teva znajdują się w portfelach większości funduszy emerytalnych", powiedział Paszportowi do Wall Street, Moran Zur.

Allergan to jeden z głównych producentów leków generycznych w Stanach Zjednoczonych. Jego przejęcie ma pozwolić Teva na poszerzenie portfolio produktów i rozbudowanie kanałów dystrybucji, w tym uzyskanie dostępu do rynku w Indiach. Dla Allergan, która nieco wcześniej w tym roku połączyła się już z Actavis w ramach umowy na kwotę 66 mld USD, będzie to natomiast szansa na spłacenie długów i wzrost produkcji markowych leków.

Już od jakiegoś czasu Teva poszukuje nowych źródeł przychodów w związku ze wzrastającą konkurencją, a także dąży do wzbogacenia portfolio produktów, dotychczas połowa jej zysków pochodziła z produkcji tylko jednego leku o nazwie Copaxone. Już jakiś czas temu planowała przejąć Allergan, potem zainteresowała się jednak kupnem holenderskiej spółki Mylan (MYL  ) i nawet przedstawiła jej ofertę zakupu po cenie 43 mld USD. Teva ostatecznie zdecydowała się jednak na przejęcie Allergan, która produkuje leki lepszej jakości, a także ma bardziej zbliżoną kulturę korporacyjną.

W oświadczeniu wydanym przez Teva i Allergan czytamy, że przejęcie prowadzi do połączenia dwóch wiodących spółek na rynku leków generycznych, dając pacjentom dostęp do leków o najwyższej jakości po przestępnej cenie. Portfolio leków Teva zwiększy się o ponad 1000 produktów. Według prognoz, połączona spółka wygeneruje w 2016 roku przychód na poziomie 26 mld USD oraz zysk w wysokości 9,5 mld USD.

W produkcji leków generycznych największe znaczenie mają korzyści skali, ponieważ ze względu na wysoką konkurencją nie można liczyć na wysoki narzut. Dlatego też, dzięki efektowi synergii pozwalającemu na większą efektywność w dziedzinie produkcji, sprzedaży i marketingu, po połączeniu z Allergan, koszty Teva mają zmniejszać się o 1,4 mld USD rocznie. Zdaniem Ereza Vigodmana, prezesa zarządu izraelskiej spółki, "to przejęcie umacnia jej strategię, przyśpiesza wzrost i prowadzi do zróżnicowania przychodów, zarówno pod względem produktowym, jak i geograficznym, wspierając nowy model biznesowy Teva".

Jak podaje Tony Petrilli, ekspert Paszportu do Wall Street, już przed ofertą przejęcia Allergan rekomendacja dla akcji Teva brzmiała "zdecydowanie kupuj", głównie ze względu na dobre wyniki finansowe spółki. "Po transakcji rekomendacja z pewnością nie ulegnie zmianie, a połączenie portfolio produktów z Allergan wpłynie pozytywnie na działalność spółki", mówi Petrilli. "Teva odwróciła wprawdzie na jakiś czas swoją uwagę od Allergan, próbując (nieskutecznie) przejąć Mylan, ale jej ostateczna decyzja o przejęciu Allergan jest rozsądnym posunięciem", dodaje. Zdecydowanie to właśnie holenderska spółka straci na umowie zawartej przez Allergan i Teva. Na wiadomość o przejęciu Mylan spadła w ciągu dnia o ponad 14%.

Tony Petrilli
Tony Petrilli

Przejęcie Allergan przez Teva doskonale wpisuje się w obserwowany ostatnio wzrost fuzji i przejęć w sektorze medycznym. W porównaniu z poprzednim rokiem, liczba transakcji tego typu wzrosła o 80%. tylko w USA od początku 2015 roku zawarto umowy na łączną kwotę 180 mld USD. Wśród nich wyróżnić można zarówno przejęcia małych spółek przez większe, jak również fuzje pomiędzy rynkowymi liderami. Ostatnio doszło do połączenia czterech z największych spółek świadczących usługi w dziedzinie opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych, które wyceniane są na ponad 80 mld USD: Anthem (ANTM  ) z Cigną (CI  ) oraz Aetny (AET  ) z Humaną (HUM  ). Transakcja między Allergan i Teva została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy spółek i ma być zakończona w pierwszym kwartale 2016 roku.

Fabryka Teva w Jerozolimie, Izrael
Fabryka Teva w Jerozolimie, Izrael