Firma operująca platformą e-commerce opublikowała w minionym tygodniu bardzo dobre wyniki kwartalne, dodatkowo podgrzane optymistycznymi prognozami zarządu. Shopify (SHOP  ) jest notowane wysoko jak nigdy dotąd. Jakie czynniki mają napędzać biznes spółki w przyszłości?

Spółka podała do wiadomości kilka dni temu raport za czwarty kwartał, a kurs akcji z tej okazji eksplodował z radości. Shopify odnotował lepsze niż oczekiwano przychody 505,2 mld USD (wzrost o 47% r/r, oczekiwano średnio 482 mln USD), natomiast zysk na akcję także z łatwością przekroczył konsensus i wyniósł 0,43 USD (oczekiwano średnio 0,24 USD na akcję). Firma nie tylko pokazała wyniki pozytywnie oderwane od konsensusu, ale przyspieszyła tempo wzrostu przychodów. I nie jest to przypadek, a stały trend. Z usług Shopify korzysta ponad 1 mln internetowych sprzedawców, którzy w ubiegłym roku obsłużyli ponad 300 mln klientów na całym świecie. Shopify korzysta z rosnącej popularności 'dropshippingu'.

Działalność operatora platformy e-commerce, z uwagi na silny rozwój segmentu sprzedaży internetowej, w ostatnich latach nabrała tempa, ponieważ coraz więcej małych przedsiębiorców aplikuje rozwiązania od Shopify do swoich internetowych biznesów, takie jak platforma sklepowa, przetwarzanie płatności itp. To znów przekłada się na wpływy w kasie spółki z tytułu różnych prowizji (subskrypcje), które firma pobiera od kontrahentów. Nie bez znaczenia jest wzrost wolumenu zakupów o 47% r/r czy przychodów z subskrypcji o 37% r/r (183,2 mln USD). Silny czwarty kwartał domknął udany cały rok 2019, w którym spółka wykazała łącznie 1,57 mld USD przychodu (47% wzrostu r/r) i 'tylko' 34 mln USD dochodu netto, bo Shopify zwiększyło wydatki - koszty ogólne, administracja, sprzedaż i marketing usług, innowacje - każdy z tych departamentów zanotował tylko w czwartym kwartale wzrost o 50% (294 mln USD, w porównaniu z 195 mln USD w czwartym kwartale 2018 r.).

Silny wzrost biznesu Shopify wywołał monstrualny wzrost cen akcji - stopy zwrotu sięgają 200% za ostatnie 12 miesięcy czy 900% za ostatnie 3 lata. Jednak zarząd nie ma dosyć i szeroko przedstawia plany spółki na przyszłość.

Ekspansja międzynarodowa. Shopify prowadzi działalność w 175 krajach, platforma dostępna jest w 20 różnych językach, choć większość wolumenu generuje rynek amerykański. Podmioty spoza Stanów stanowią 29% wszystkich sprzedawców w bazie. Dalszy rozwój zaplanowanego na pięć lat programu Shopify Fulfillment Network, czyli geograficznie rozproszonej sieci centrów realizacji zamówień, którą spółka testowała (jak twierdzi z sukcesem) w ostatnich miesiącach i jak twierdzi 'zaczyna się skalować'. Koszty pełnego wdrożenia zostały obliczone na około 1 mld USD. Projektem powiązanym z sieciami dystrybucji jest projekt automatyzacji magazynów w ramach programu 6 River Systems, za który odpowiadają ludzie, którzy kilka lat temu wdrażali podobne rozwiązania w Amazonie.

Shopify prognozuje, że przychody wyniosą 2,13 - 2,16 mld USD, w porównaniu z całkowitymi dochodami w wysokości 1,578 mld USD w 2019 roku. Analitycy szacowali przychody spółki na 2,11 mld USD.