Jak podaje w badaniach Association of American Railroads (AAR), przez kryzys związany z koronawirusem i zamrożenie gospodarki, całkowity przewóz towarów na amerykańskich kolejach spadł średnio o około 1/5 w relacji r/r. Największy spadek wolumenu dotyczy ładunków związanych z branżą motoryzacyjną (spadek o 88%), węgla (spadek ponad 1/3) i innych surowców (około 1/4). Biorąc pod uwagę skalę tychże spadków wolumenu ładunków, akcje firm kolejowych radzą sobie nadzwyczaj dobrze. W niniejszym poradniku skupimy się na branży firm kolei towarowych.

Mimo zmniejszonego ruchu kolejowego warto pamiętać, że pociągami nadal przewozi się ogromne ilości różnej maści ładunków, w tym niezbędne chemikalia, produkty codziennego użytku czy spożywkę. Inwestycja Według Buffetta w przemysł kolejowy jest jak wotum zaufania dla gospodarki przemysłowej USA (Berkshire Hathaway jest właścicielem linii kolejowej BNSF Railway Company).

Najważniejsze firmy z branży notowane na nowojorskiej giełdzie, które powinieneś znać to Union Pacific (UNP  ) [środkowy zachód], Canadian National Railway Company (CNI  ) [środkowe USA i południowa Kanada], CSX Corporation (CSX  ) [wschód USA], Norfolk Southern (NSC  ) [wschód USA], Canadian Pacific Railway (CP  ) [północne Stany i południowa Kanada], Kansas City Southern (KSU  ) [południe USA i Meksyk] oraz kilka mniejszych o zasięgu lokalnym. Ponadto do branży zaliczamy 'dostawców' takich jak producent lokomotyw i podzespołów Wabtec (WAB  ), producent wagonów Greenbrier Companies (GBX  ) czy Trinity Industries (TRN  ).

Transportem kolejowym wozi się niemal wszystko, jednak często spółki charakteryzują się konkretną specyfiką i ekspozycją na poszczególne sektory oraz określoną lokalizacją geograficzną, która generuje przewoźnikom zróżnicowany strumień przychodów. Na przykład, dla CSX - trzeciego co do wielkości przewoźnika pod względem kapitalizacji - według danych za 2018 rok chemikalia, surowce, metale, szeroko rozumiany sprzęt oraz ładunki intermodalne (kontenery) stanowiły ok 45% przychodu, produkty rolnicze, nawozy ok. 20%, węgiel ok. 20%, motoryzacja ok. 10%. Ale w przypadku Canadian Pacific czy Canadian National Railway ekspozycja będzie inna, podobnie jak w przypadku Kansas City jeżdżącego do Meksyku w ramach handlu transgranicznego.

Chcąc inwestować w kolej długoterminowo należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.

  • Biznes kolejowy jest uzależniony od kondycji gospodarki, a przez to mocno podatny na cykle koniunkturalne.
  • Porównywanie przewoźników w zupełnie różnych obszarach geograficznych jest nieprecyzyjne, ale dla przykładu Union Pacific konkuruje bezpośrednio z Kansas City Southern, a Norfolk Southern z CSX.
  • Prosta metoda oparta na wycenie ceny do zysku (P/E) nie jest właściwym podejściem, ponieważ w okresie wzrostu gospodarczego koleje zwykle zarabiają więcej, a gdy gospodarka się załamie (jak ma to miejsce obecnie), zysk nagle spadnie, a wskaźnik P/E mocno wzrośnie.
  • Wskaźnik eksploatacji kolei (operating ratio, OR) - stosunek kosztów operacyjnych do przychodów spółki. Im niższy wskaźnik operacyjny (do którego zalicza się czas przejazdu składu oraz czas postojów w terminalach), tym bardziej wydajnie działa linia kolejowa i więcej przychodów przekłada się na zysk. Inwestorzy mogą monitorować wskaźniki operacyjne kolei - większość publikowana jest co tydzień w celu oceny, czy ich wartość spada, czy nie.
  • Precision Scheduled Railroading, czyli PSR, jest operacyjną metodą prowadzenia linii kolejowej w celu maksymalnego wykorzystania taboru, dzięki której przewozy towarowe są lepiej planowane i zarządzane. PSR zasadniczo obejmuje konsolidację centrów wysyłkowych, znaczne zmniejszenie liczby pracowników i zmniejszenie budżetów, a ostatecznym celem jest znaczna poprawa marż na kolei i zwrotów z zainwestowanego kapitału, poprzez większe wykorzystanie aktywów. Innymi słowy system ma zmaksymalizować wykorzystanie taboru i skrócić czas postoju. Przeciwnicy nadmiernego 'cięcia', uznają PSR za politykę krótkowzroczną i modne hasło "Pozytywna reakcja akcjonariuszy" głównie dla akcjonariuszy i Wall Street.
  • Długoterminowe prognozy gospodarcze oraz informacje od kierownictwa w zakresie wdrażanych zmian strukturalnych.

Koleje sygnalizują trudny rok dla branży

Dziś to zupełnie inna historia, niż jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy akcje spółek kolejowe radziły sobie bardzo dobrze, dopóki pandemia COVID-19 spowodowała zablokowanie części gospodarki, co sprawiło, że ​​przyszłość jest niepewna. Zagłębiając się nieco w szczegóły tego, co spółki kolejowe prognozują na 2020 r. widzimy, że istnieją dwa kluczowe problemy i oba są negatywne dla akcjonariuszy i inwestorów w branży. Wszystkie linie kolejowe szacują słabe prognozy przychodów i wolumenu ładunków na kolejne kwartały, a także ograniczenia w wydatkach kapitałowych, co stanowi złą informację dla dostawców przemysłu kolejowego.

Przeczytaj także inne poradniki z serii 'Jak inwestować':