Zyski Wells Fargo wzrosły o 59% po publikacji informacji o rezerwach celowych. Bank pobił oczekiwania analityków, ale przychody kwartalne spadły o 2%.

Wells Fargo & Co. (WFC  ) podał w czwartek, że jego zysk za trzeci kwartał wzrósł o 59%, dzięki uwolnieniu funduszy odłożonych na potencjalne straty kredytowe w czasie pandemii.

Bank z siedzibą w San Francisco zanotował zysk w wysokości 5,12 mld dolarów. Zysk na akcję w wysokości 1,17 USD przewyższył prognozę na poziomie 1 USD. Duże banki wychodzą poza początkowy szok zeszłorocznego pandemicznego załamania gospodarczego i zmagają się z nową normalnością. Konsumenci i firmy w dużej mierze nadal spłacają swoje kredyty, co skłoniło Wells Fargo do uwolnienia 1,65 mld dolarów rezerw, które zgromadził na pokrycie potencjalnych strat kredytowych.

Obciążenia netto spadły o prawie dwie trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak niskie stopy procentowe i słaba gospodarka ograniczyły popyt na działalność banków polegającą na udzielaniu pożyczek.JPMorgan (JPM  ) podał w środę, że łączna wartość jego kredytów była mniej więcej taka sama jak trzy miesiące wcześniej, ale wzrosła o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody Wells Fargo spadły o 2% do 18,83 mld dolarów. Pokonało to oczekiwania analityków ankietowanych przez FactSet, którzy spodziewali się 18,27 mld dolarów. Dochód odsetkowy netto banku, miara zysku z pożyczek, spadł o 5% do 8,91 mld dolarów. Wartość niespłaconych kredytów spadła o 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale wzrosła o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wartość kredytów hipotecznych w III kw. w wysokości 51,9 mld dolarów spadła o 16% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kredyty samochodowe skoczyły o około 70% do 9,2 mld dolarów. Przychody pozaodsetkowe, które obejmują opłaty, były stałe i wyniosły 9,93 mld dolarów. Bank korporacyjno-inwestycyjny Wells Fargo, który jest mniejszy od konkurentów, zanotował 25% wzrost w opłatach za bankowość inwestycyjną, ale zanotował 15% spadek w przychodach z transakcji.

Wells Fargo wciąż stara się uporać z pięcioletnim skandalem związanym z praktykami sprzedażowymi, w ramach którego stworzył być może miliony fałszywych kont. We wrześniu Wells Fargo zapłacił 250 milionów dolarów kary do Biura Kontroli Waluty (Office of the Comptroller of the Currency), jednego z głównych regulatorów, za nierozwiązanie problemów w swojej działalności hipotecznej. Inny regulator, Rezerwa Federalna, wciąż ogranicza możliwości rozwoju banku. Charles Scharf, który został dyrektorem generalnym mniej więcej dwa lata temu, od dawna mówi, że ukończenie prac, o które poprosili regulatorzy, zajmie lata.

"Wierzę, że czynimy znaczące postępy i jestem przekonany o naszej zdolności do kontynuowania wypełniania pozostałych luk w ciągu najbliższych kilku lat, choć możemy nadal mieć komplikacje po drodze". Pan Scharf powiedział również, że ma nadzieję znaleźć 8 miliardów dolarów w rocznych oszczędności kosztów. Jednak, żeby to osiągnąć, zwalnia pracowników, zamyka oddziały i redukuje powierzchnię biurową. Koszty pozaodsetkowe spadły o 13% do 13,3 mld dolarów w trzecim kwartale. Liczba pracowników banku spadła o ponad 5,000 w trzecim kwartale i jest mniejsza o ponad 21,000 niż rok temu.

Akcje Wells Fargo wzrosły w tym roku o ok. 50%. W czwartek spadły o 1,6%.