Inwestorzy w trakcie środowej sesji nie pochwalili wyników jednej z najstarszej sieci amerykańskich aptek Walgreens Boots Alliance (WBA  ), przeceniając spółkę ostatecznie o 6%. Powodem wyprzedaży były wyniki firmy w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2020, które nie spełniły oczekiwań analityków.

W kwartale zakończonym 30 listopada 2019 roku spółka wygenerowała sprzedaż w wysokości 34,34 mld USD (skromny wzrost o 1,6% r/r, oczekiwano 34,6 mld USD), natomiast zysk na akcję wyniósł 1,37 USD (spadek o 6% r/r, oczekiwano 1,41 USD). Spółka zaznaczyła, że porównywalna sprzedaż w placówkach wzrosła ledwo o 0,8% wyłączając wyroby tytoniowe i e-papierosy.

Mimo iż sumarycznie nie był to dobry kwartał dla spółki Walgreens, firma pozostawiła prognozy wyników na rok 2020 na niezmienionym poziomie, oczekując niewielkiego wzrostu. Podkreśla to dyrektor generalny firmy Stefano Pessina: "Jesteśmy przekonani, że nasza strategia jest odpowiednia, w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważonego rozwoju w przyszłości". W osiągnięciu celu ma pomóc program restrukturyzacyjny rozpisany do roku 2022, który ma dać spółce setki mln oszczędności rocznie.

Komentatorzy wskazują, że jednym z powodów mizernego wzrostu sprzedaży i spadku zysków spółki jest presja ze strony podmiotów uprawiających handel internetowy, jak również niedawna decyzja Walgreens o ograniczeniu sprzedaży produktów tytoniowych.

Ponadto inwestorzy przyglądają się nowym inicjatywom Walgreens, takim jak powołanie hurtowni farmaceutycznej w ramach umowy joint venture z McKesson w Niemczech (ogłoszono to w grudniu minionego roku), w którym Walgreens będzie miał 70% udziałów oraz organizację zakupów grupowych z Kroger.

Walgreens to podmiot z grupy 'arystokratów dywidendy' wypłacający odsetki akcjonariuszom nieprzerwanie od 44 lat.