W czasie dobrej koniunktury gospodarczej na rynkach światowych większą popularnością cieszą się bardziej ryzykowne aktywa. Mówimy wtedy, że panuje sentyment risk on. W sytuacji, kiedy koniunktura się pogarsza, inwestorzy pozbywają się aktywów obarczone większym ryzykiem, a w ich miejsce kupują aktywa bezpieczniejsze, przynoszące mniejsze zyski, np. gwarantowane przez państwo obligacje skarbowe. Mamy wtedy do czynienia z sentymentem risk off.

Zmiany sentymentu często zachodzą w ciągu tygodnia, a nawet kilku godzin, wraz z publikacją najświeższych danych makroekonomicznych lub ważnymi wydarzeniami politycznymi. Zmiany sentymentu są bardzo częste, pojawiają się w komentarzach rynkowych analityków, w skrócie mówią o nich "risk on" lub "risk off".

Kiedy inwestorzy są skłonni do większego ryzyka dominuje podejście "risk on". W takim scenariuszu najwięcej powinny zyskiwać tzw. waluty surowcowe (dolar australijski, dolar kanadyjski , dolar nowozelandzki ), a także euro, funt brytyjski, korona norweska oraz południowoafrykański rand. Kurs tych walut państw-eksporterów jest istotnie zależny od notowania głównych surowców przemysłowych (np. w przypadku Norwegii oraz Kanady jest to ropa naftowa). W momencie kiedy panuje sentyment "risk-off" popularnością cieszą się przede wszystkim dolar amerykański, frank szwajcarski oraz japoński jen.

Zminay sentymentu rynkowego można obserwować dzięki pewnym miarom, które są również widoczne na innych instrumentach. Do określenia sentymentu rynkowego możemy użyć różnych "wskaźników". Bardzo popularny jest Index VIX, będący miarą zmienności amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500. Jest powszechnie stosowany do oceny rynkowej awersji do ryzyka. Im wyższa jego wartość, tym możemy spodziewać się większej awersji do ryzyka. Następnym bardzo ważnym "wskaźnikiem" może być dla nas rentowność amerykańskich obligacji, a w szczególności rentowność amerykańskich 10-letnich papierów dłużnych. Ich obserwacja da nam bardzo dobrą podpowiedź co do tego, czego możemy się spodziewać na rynku. Jeśli rentowność spadnie, oznaczać to będzie wzrost awersji do ryzyka, ponieważ w tym momencie wzrastają ceny obligacji. Kolejnym "wskaźnikiem" będzie dla nas sytuacja na rynkach rozwijających się (ang. emerging markets). Sytuacja na głównych giełdach papierów wartościowych tych państw jest dobrą miarą sentymentu rynkowego. Dla przykładu, gwałtowne spadki przy stosunkowo wysokich obrotach na tych giełdach mogą oznaczać wzrost rynkowej awersji do ryzyka

Ważną rolę pełnią oczywiście wskaźniki ekonomiczne, czyli dane makro i pozostałe dane finansowe, których używa się w momencie oceny stanu gospodarki. Raporty są regularnie publikowane przez rządy, instytucje państwowe czy przedsiębiorstwa i banki, najważniejsze z nich znajdziemy w kalendarzu makroekonomicznym. Niektóre dane ekonomiczne są ważne przy modelowaniu wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomu konsumpcji czy produkcji przemysłowej i wpływają w znaczący sposób na sytuację na rynku Forex oraz giełdach.