W tym tygodniu na giełdę mają wejść cztery spółki. Trzy z nich działają w sektorze biotechnologicznym, natomiast jedna w branży modowej. Możliwe jest, że kilka innych firm także zdecyduje się na debiut, co zapewniłoby inwestorom większą dywersyfikację ofert.

Pierwsza na liście jest Moderna (MRNA  ), która ma szansę przeprowadzić największe biotechnologiczne IPO w historii. Spółka pochodzi z Cambridge w stanie Massachusetts i opracowuje metody leczenia oparte na swojej platformie mRNA. W ciągu ostatniego roku wypracowała przychód w wysokości 200 mln dolarów. W celu pozyskania 500 mln dolarów, zaoferuje 21,7 mln akcji w cenie 22-24 dolarów.

Drugą pod względem wielkości ofertę złoży Synthorx (THOR  ), które skupia się na leczeniu nowotworów i zaburzeń odporności. Firma spróbuje zebrać 100 mln dolarów, oferując 9,1 mln akcji w cenie 10-12 dolarów. 75% oferty jest zarezerwowana dla insiderów i innych inwestorów.

MOGU (MOGU  ) to chińskie przedsiębiorstwo zarządzające modowym serwisem handlowym. Przez ostatni rok wygenerowało ono sprzedaż w wysokości 140 mln dolarów, a teraz w celu zebrania 71 mln dolarów zaoferuje 4,75 mln akcji w cenie 14-16 mln dolarów. Jeżeli debiut się powiedzie, MOGU osiągnie wycenę na poziomie 1,6 mld dolarów.

Najmniejszą ofertę w tym tygodniu złoży DiaMedica Therapeutics (DMAC  ) - spółka z siedzibą w Minneapolis w stanie Minnesota, która przeprowadza obecnie badania II fazy metody leczenia ostrego udaru niedokrwiennego i choroby nerek. Spróbuje ona pozyskać 18 mln dolarów, oferując 4 mln akcji w cenie 4-5 dolarów.