Ponieważ giełda i rynki funkcjonują zgodnie z normalnym cyklem koniunkturalnym (ożywienie, wzrost, recesja, spadek), zapewne zastanawiacie się, w który rodzaj akcji powinniście zainwestować. Dzisiaj przyjrzymy się różnym kategoriom akcji i sklasyfikujemy je pod względem cyklu koniunkturalnego.Akcje Blue Chip - Tego typu akcje emitowane są przez spółki dobrze znane na świecie lub w kraju, których jakość zarządzania, produktów i usług cieszy się dobrą reputacją. Z biegiem lat spółki te udowodniły, że w stanie wypłacić umiarkowane dywidendy zarówno w lepszych, jak i gorszych czasach. Tego rodzajem spółki jest Coca Cola (NYSE; KO) czy IBM (IBM  ). Wielu długoterminowych inwestorów wykorzysta w ich przypadku strategię "kup i trzymaj" niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego.

Akcje rosnące - Te akcje emitowane są przez spółkę, która spodziewa się zanotować ponadprzeciętny wzrost przychodu lub zysków. Nie oznacza to, że tak będzie, a tylko to, że się tego spodziewa. Zazwyczaj spółki wypłacają niewielkie lub żadne dywidendy, mają wysokie kwoty przetrzymanych zysków (co oznacza, że używają ich w celu rozwoju firmy i nie wypłacają ich swoim inwestorom) i mają wysoki wskaźnik cena/zysk. Obecnie akcje, które należą do tej kategorii to m.in. Zillow (Z  ) i Solar City (SCTY  ).

Akcje cykliczne - Cykl koniunkturalny mabardzo mocny wpływ na tego rodzaju akcje. Długoterminowi inwestorzy mogąspodziewać się, że te akcje będą poruszać się zgodnie z linią cyklu. Dokategorii akcji cyklicznych zalicza się akcje Ford Motor Company (F  ), U.S. Steel (X  ) i International Paper (IP  )

Akcje antycykliczne - Z kolei akcjeantycykliczne są przeciwieństwem akcji cyklicznych. Tego typu akcje majątendencję poruszać się w kierunku przeciwnym niż cykl koniunkturalny, do tejkategorii zalicza się akcje jak Newmont Mining (NEM  ) i Wal-Mart(WMT  ).

Akcje defensywne - Na koniec powiemy parę słówo akcjach defensywnych, których nie należy mylić z akcjami obronnymi. Emitująje spółki, które są odporne na cykl koniunkturalny, a inwestorzy mogąspodziewać się po nich stabilnej wydajności niezależnie od warunkówgospodarczych. Tego typu akcje emitują np. Phillip Morris (PM  ) i DukeEnergy (DUK  ).

Dzięki lepszemu zrozumieniu zależności międzyswoimi akcjami a cyklem koniunkturalnym, możemy zająć lepszą pozycję i przygotowaćsię do kolejnego, dużego ruchu.