Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przedstawił trzecią i ostatnią już propozycję ustawy w ramach planu odbudowy krajowej gospodarki, nazwanego "Bulid Back Better". Nowy projekt o nazwie "American Families Plan" został opracowany z myślą o wsparciu amerykańskich rodzin. Rząd federalny przeznaczy na niego łącznie 1,8 bln dolarów, za które sfinansuje liczne programy pomocy, cięcia podatków oraz kredytów podatkowych.

Pierwsza propozycja z tej serii - "American Rescue Plan" - ma za zadanie odciążyć finansowo indywidualnych obywateli, ale także władze stanowe i lokalne, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. Poza tym ma pokryć wydatki związane z narodowym programem szczepień na koronawirusa. Druga - "American Jobs Plan" - jest ukierunkowana na odbudowę krajowej infrastruktury oraz zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych.

"American Jobs Plan i American Families Plan to inwestycje w przyszłość naszego narodu, które zdarzają się tylko raz na całe pokolenie. American Jobs Plan stworzy miliony porządnych miejsc pracy, odbuduje fizyczną infrastrukturę i siłę roboczą oraz pobudzi lokalną innowację i produkcję" - oświadczyła administracja Bidena w arkuszu informacyjnym dotyczącym planu naprawy gospodarczej. - "American Families Plan to inwestycja w nasze dzieci i rodziny poprzez pomoc w pokryciu podstawowych wydatków, z którymi zmaga się teraz tak wiele rodzin, obniżenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kontynuację rozpoczętego w ramach American Rescue Plan programu zmniejszenia ubóstwa wśród dzieci. Razem te wszystkie plany stanowią inwestycję w przyszłość amerykańskich pracowników i gospodarki, jak również pomogą nam wyprzedzić Chiny i inne kraje z całego świata."

Wydatki w ramach "American Families Plan":

• 225 mld na utworzenie partnerstwa między amerykańskimi stanami, które zaowocuje wysokiej jakości systemem opieki nad dziećmi i zmniejszonymi opłatami, by rodziny przekazywały za tę usługę tylko niewielką część swoich zarobków,

• 225 mld dolarów na programy medyczne dla rodzin,

• 200 mld dolarów na darmowe przedszkola dla 3- i 4-latków,

• 200 mld dolarów na obniżenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla Amerykanów, którzy wykupili to świadczenie na krajowym rynku,

• 109 mld dolarów na dwuletnie, darmowe studia dla wszystkich studentów,

• 85 mld dolarów na program pomocy finansowej dla studentów z niezamożnych rodzin i zwiększenie maksymalnej kwoty stypendium do około 1400 dolarów,

• 62 mld dolarów na program dotacji dla uczelni,

• 45 mld dolarów na programy żywieniowe dla dzieci, w tym letni program EBT, który wspomoże potrzebujące rodziny w kupowaniu jedzenia poza rokiem szkolnym,

• 39 mld dolarów na program pokrywający dwuletnie wydatki na czesne dla studentów z rodzin o dochodach mniejszych niż 125 000 dolarów rocznie zapisanych do Historycznie Czarnych Uniwersytetów lub innych instytucji edukacyjnych skierowanych przede wszystkim do mniejszości etnicznych.

Cięcia podatków obejmą:

• przedłużenie kredytu podatkowego na dziecko do 2025 roku,

• nadanie charakteru stałego uldze od podatku dochodowego,

• zwiększenie górnej stawki podatku dochodowego do 39,6%,

• zlikwidowanie luk podatkowych i wzmożenie audytów przez amerykański Urząd Podatkowy (IRS),

• zwiększenie podatków od zysków kapitałowych do 39,6% dla rodzin generujących ponad 1 mln dolarów zysków z kapitału.