Istnieje wiele dobrych sposobów na wykorzystanie opcji do zabezpieczenia pozycji. Niektóre z nich obejmują dywersyfikację ryzyka do innej klasy aktywów, podczas gdy inne po prostu same stanowią zabezpieczenie. W każdym razie większość inwestorów wie o kilku różnych opcjach, jakie należy zastosować realizując strategie hedgingowe. Na naszej stronie pojawiło się już wiele artykułów na temat zabezpieczania portfela oraz pojedynczych pozycji przed albo gwałtownym wzrostem cen akcji bądź ich równie szybkim spadkiem. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się nieco bardziej temu tematowi i omówimy zabezpieczanie pozycji, które niekoniecznie powiązane są z indeksem S&P 500, a raczej z akcjami na giełdach całego świata.

Jako przykładem posłużymy się długą pozycją w akcjach brazylijskiej spółki z sektora ropy naftowej, Petroleo Brasileiro (PBR  ). Biorąc pod uwagę niedawną zmienność cen ropy naftowej, można założyć, że pewnie posiadasz w swoim portfelu jedną lub dwie pozycje związane z ropą naftową. Co jeśli nie są to jednak spółki amerykańskie? Stąd przykład brazylijskiego producenta ropy, który narażony jest na zmiany cen ropy, jak i na wydarzenia na brazylijskiej scenie politycznej. 

W przypadku normalnej pozycji na ropę naftową do zabezpieczenia w razie potrzeby można użyć samej ropy. Istnieje wiele popularnych funduszy ETF ropy naftowej, aczkolwiek skorzystanie z ETF-u amerykańskiej ropy naftowej (USO  ) byłoby bezpośrednim sposobem na użycie funduszu jako zabezpieczenia. W naszym przypadku jednak wzięliśmy na tapetę brazylijską spółkę, więc jeśli to możliwe, to do zabezpieczenia naszej pozycji w jej akcjach preferowane byłoby użycie brazylijskiego ETF-u.

Fundusz ETF iShares Brazil (EWZ  ) jest w tym przypadku najlepszym, najbardziej płynnym ETF-em do wykorzystania w celu zabezpieczenia takiej inwestycji. Fundusz ten inwestuje w koszyk 59 brazylijskich spółek, z których część prowadzi działalność w branży ropy naftowej. Jeśli zajmowalibyśmy długą pozycję na akcjach naszej przykładowej spółki PBR, moglibyśmy zabezpieczyć posiadane akcje wykorzystując strategię bull call spread (spread byka) lub strategię naked calls. Jeśli natomiast nabylibyśmy opcje sprzedaży na EWZ, zapewniłoby nam to stałe zabezpieczenie przed zmianami wartości PBR. Pytanie, jak bardzo należy się zabezpieczyć?

Pierwszą rzeczą, jaką musimy wiedzieć jest to, jak bardzo skorelowane są ruchy PBR i EWZ. Obecnie cena jednostki uczestnictwa w EWZ wzrasta o 0,90 USD na każdy wzrost PBR wynoszący 1 USD, czyli mamy tu do czynienia z praktycznie idealną korelacją. Innymi słowy ich notowania rosną lub spadają prawie jednocześnie. Załóżmy, że chcemy nabyć opcję sprzedaży na EWZ, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z akcjami PBR. Należy pamiętać, że każda cena wykonania ma "deltę" i w zależności od ceny, jaką wybierzesz, możesz wybrać również swoją deltę. Jeśli mielibyśmy 100 akcji PBR i nabylibyśmy jedną w gotówce, zabezpieczalibyśmy nieco mniej niż 50% naszej pozycji (w przypadku idealnej korelacji 1 do 1 byłoby to równe 50%). Nie należy nigdy próbować zabezpieczać całej swojej pozycji. Jeśli aż tak bardzo martwisz się o swoją pozycję, to lepiej ją całkiem zamknąć.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu unikniemy ryzyka spadku cen ropy, ale i tego związanego ze zmianami w brazylijskiej polityce. Choć jest to bardziej skomplikowany sposób zabezpieczania się, to mam nadzieję, że pokazuje on, jak wiele istnieje możliwości na unikanie ryzyka przy utrzymaniu pozycji.