Zazwyczaj w czasach niepewności inwestorzy kierują się w stronę spółek dywidendowych, ponieważ oferują one stałe zyski przy niższym ryzyku. Spółki te mają zwykle bardziej odporne biznesy, które są w stanie wytrzymać okresy zawirowań gospodarczych.

Dodatkowo, zawirowania gospodarcze mają tendencję do pojawiania się wraz z niższymi stopami procentowymi, co zwiększa atrakcyjność dywidend.

Jednak rok 2022 charakteryzował się wyjątkową mieszanką czynników, które negatywnie wpłynęły na spółki dywidendowe. Mieliśmy środowisko spowalniającego wzrostu i rosnących stóp procentowych, co spowodowało zwarcie w normalnym procesie, który doprowadziłby do oferty na akcje dywidendowe.

Jednak na początku 2023 r. sytuacja z pewnością się poprawia, ponieważ stopy długoterminowe obniżają się, a nawet stopy krótkoterminowe są raczej w granicach przedziału niż wspinają się wyżej. Konsensus rynkowy zakłada obecnie, że cykl podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną zakończy się po dwóch podwyżkach o 25 punktów bazowych na kolejnych dwóch posiedzeniach. Prawdopodobnie najlepszym wskaźnikiem tego scenariusza jest to, że 6-miesięczne obligacje skarbowe są notowana na poziomie 4,8%, podczas gdy 10-letnie obligacje skarbowa na poziomie 3,6%.

Wśród tego zmieniającego się otoczenia oto 3 spółki dywidendowe, które inwestorzy powinni rozważyć:

Lockheed Martin (LMT  )

Tylko kilka spółek odnotowało znaczną poprawę perspektyw w ciągu ostatniego roku, spółki sektora obronnego należą do tej kategorii ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę i zwiększone napięcie między Chinami a Tajwanem. W rezultacie wydatki na obronę idą w górę na całym świecie, a Lockheed jest producentem najlepszej broni do obrony.

Dla inwestorów Lockheed oferuje solidną stopę zwrotu na poziomie 2,5%. Jest również bardzo rozsądnie wyceniony przy wskaźniku P/E wynoszącym 17. Dodatkowo, jeżeli gospodarka pogorszy się i wpadnie w recesję, jak uważa wielu analityków, to spółki sektora obronnego, takie jak LMT, są dobrze przygotowane do osiągnięcia wyników lepszych niż reszta rynku.

Vale (VALE  )

Jednym z zaskakujących wydarzeń, które są sprzeczne z narracją o recesji, jest PKB za IV kwartał, który wynosi 3%, gospodarka wciąż zwiększa liczbę miejsc pracy, a ponowne otwarcie Chin powinno dostarczyć gospodarce znaczącego bodźca.

Dla inwestorów byłaby to świetna okazja do dodania akcji spółek z branży surowców, które zostały zmiażdżone z powodu Chin i oczekiwań dotyczących nadchodzącej recesji. Wśród nich Vale jest jedną z najlepszych spółek wypłacających dywidendę z 8% stopą zwrotu i ogromnym bilansem, który skorzysta z niższych stóp.

Dow Chemical (DOW  )

Spółki z branży chemicznej to kolejny beneficjent przyspieszenia globalnego wzrostu. Znamienne jest to, że akcje tych spółek spadły w miesiącach letnich o prawie 50% w związku z nasileniem się obaw przed recesją, a mimo to nie doszło do tak drastycznego spadku zysków, choć prognozy zysków zostały obniżone.

Może to jednak nie nastąpić, jeśli globalny wzrost przyspieszy. DOW oferuje inwestorom 5% dywidendę i jest dość tani przy wskaźniku P/E na poziomie 7. Dzięki ogromnemu bilansowi i silnym przepływom pieniężnym spółka powinna skorzystać z niższych stóp procentowych, co powinno skutkować kolejnymi podwyżkami dywidendy i wykupem akcji.