Jednym z najbardziej znanych indeksów na Ziemi jest S&P 500. Inwestorzy z całego świata znają ten indeks oraz jego koszyk akcji. Jest to batometr rynku dla prawie każdego gracza, zarządcy funduszu oraz inwestora. Choć wysoce prawdopodobnym jest to, że zajmujesz pozycję w przynajmniej jednej spółce wchodzącej w skład S&P 500, czasami korzystna może okazać się bezpośrednia inwestycja w ten indeks. Zatem co należy wiedzieć zanim zdecydujesz się taką inwestycję zrealizować?

Najłatwiejszym sposobem na granie na indeksie S&P 500 dla jakiegokolwiek uczestnika rynku jest skorzystanie z funduszu ETF indeksu S&P 500 (SPY  ). Gracze jednosesyjni cenią sobie płynność oraz ruchy tego funduszu, natomiast inwestorzy długoterminowi uwielbiają możliwość uczestniczenia w wypłacie dywidendy, jak i niewielkie wydatki związane z tym produktem. Dla inwestorów długoterminowych wskaźnik kosztów SPY wynosi obecnie 0,15%, co nie jest najniższą wartością, jednak jest to zdecydowanie uczciwa opłata za oferowany poziom płynności.

Jeśli chcesz natomiast rozpocząć przygodę z opcjami, wtedy możesz zainteresować się bezpośrednim inwestowaniem w indeks S&P 500. Większość platform oferuje ten produkt pod symbolem SPX lub $SPX, co umożliwia najbardziej bezpośredni dostęp do indeksu S&P 500. Ze względu na to, iż jest to indeks, a nie fundusz ETF, nie ma możliwości nabycia jednostek uczestnictwa. Możesz za to zająć pozycję w opcjach, co jest dość popularnym rozwiązaniem. Jednakże istnieje parę ważnych kwestii do zapamiętania. Po pierwsze, przy sprzedaży niepokrytych opcji należy uważać na wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego. W drodze prostego wyliczenia, pomyśl o SPX jako o dziesięć razy większym produkcie niż SPY i wtedy zdasz sobie sprawę z jego wielkości. Po drugie, ponieważ nie są dostępne żadne jednostki uczestnictwa, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z opcji, musisz pamiętać, że po wygaśnięciu są one rozliczane gotówkowo. Co to oznacza? Otóż jeśli kupisz opcję kupna i SPX znajdzie się powyżej swojej ceny wykonania, to nie istnieje możliwość wykorzystania ich jako jednostek uczestnictwa. Można jedynie wypłacić zysk i zamknąć pozycję. Natomiast w przypadku strategii wystawienia opcji sprzedaży, jeśli jej cena wykonania znajduje się powyżej ceny rynkowej bazowego aktywa, nie będziesz musiał się obawiać, że jednostki zostaną Ci przyznane. Będzie to jedynie strata względem Twojego portfela.

Istnieją również inne fundusze ETF, z których można skorzystać, ale upewnij się, że wiesz z jakimi wiążą się opłatami, jeśli planujesz wykorzystać je jako długoterminowe narzędzie inwestycyjne.