Założona w 1916 roku Boeing Company (BA  ) jest wiodącym producentem systemów obrony, bezpieczeństwa i przestrzeni oraz komercyjnych pasażerskich samolotów odrzutowych. Firma jest czołowym eksporterem w Stanach Zjednoczonych, obsługuje również klientów i linie lotnicze w 150 krajach. Boeing produkuje samoloty wojskowe, broń, satelity i dostarcza usługi logistyki wydajnościowej, a także systemy obrony elektronicznej, uruchamiania oraz zaawansowane systemy informatyczne i komunikacyjne. Chociaż siedziba firmy mieści się w Chicago, w stanie Illinois, samoloty Boeinga projektowane i budowane są w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych. Począwszy od 2014 roku, Boeing odnotował 90,78 miliardów USD przychodów, a jego dochód wynosił 5,45 miliarda euro.Boeing składa się z pięciu podstawowych oddziałów, z których pierwszym jest Boeing Commercial Airplanes, lub inaczej BCA. BCA produkuje Boeing 737, 747, 767, 777 i 787, a także Boeing Business Jet. W użyciu na całym świecie jest ponad 10 tysięcy samolotów komercyjnych Boeinga, co stanowi 48% floty powietrznej świata. Około 90% wszystkich ładunków na świecie przewożonych jest samolotami firmy. Boeing Commercial Airplanes zapewnia również utrzymanie, wsparcie techniczne oraz szkolenia lotnicze. Drugim ważnym oddziałem Boeinga jest Boeing Defense Space & Security, w skrócie BDS. Sektor ten zajmuje się rozwiązaniami dla produkcji, projektowania, wsparcia i modyfikacji stacjonarnych samolotów wojskowych, wiropłatów, broni i systemów satelitarnych. Trzeci sektor, Boeing Capital Corporation, zapewnia globalne rozwiązania finansowe. Dzięki ścisłej współpracy z innymi oddziałami oraz środkom o wysokości około 3,5 miliardów dolarów BCC zapewnia, że ​​potencjalni klienci mogą liczyć na dofinansowanie potrzebne do zakupu i odbioru produktów Boeing.

Fabryka Boeing 787 w Everett w stanie Washington
Fabryka Boeing 787 w Everett w stanie Washington

Oddział Boeinga Engineering, Operations & Technology (EO & T) świadczy usługi z dziedziny informatyki, technologii, badań, testów i oceny. Oddział oferuje również usługi z zakresu inżynierii, działania i wsparcia zarządzania dostawami, pomoże również pozytywną realizację programu. Shared Services Group zapewnia biurom korporacji i jednostkom biznesowym powszechne systemy wewnętrzne, które wspierają operacje na światową skalę.  SSG chroni i utrzymuje na całym świecie miejsca, nabywa na własność i dzierżawi nieruchomości, zakupuje sprzęt i materiały, oraz świadczy usługi w zakresie zasobów ludzkich, a także oferuje strategie rekrutacyjne.

Boeing KC-46 tankowiec z Northrop Grumman B-2 Spirit
Boeing KC-46 tankowiec z Northrop Grumman B-2 Spirit

Ponieważ coraz więcej krajów rozwijających się stara się nabywać zaawansowane floty lotnicze, Boeing jest gotowy na dalszą międzynarodową ekspansję.  Ostatnio firma zbudowała centrum prac wykończeniowym samolotu 737 w Chinach, wystawiając się w ten sposób na krytykę dotyczącą ryzyka zmniejszenia się potencjalnych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak, rozszerzenie działalności do Chin jest dla Boeinga niezbędne, jeśli firma chce pozostać konkurencyjna na rozwijającym się rynku lotniczym, czyli największym i najbardziej rozchwytywanym rynku na świecie. Budynek wyżej wspomnianego centrum wykończeniowego już przyniósł firmie zamówienia  warte 38 miliardy dolarów na nowe samoloty z Chin. Boeing przewiduje, że chiński rynek w ciągu dwudziestu lat będzie wart jeden biliard dolarów.

Ważnym klientem Boeinga są chińskie linie lotnicze
Ważnym klientem Boeinga są chińskie linie lotnicze

Mimo to rosnąca międzynarodowa ekspansja Boeinga nie powinna budzić niepokoju związanego z utratą miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Chociaż centra wykończeniowe mogą być budowane poza granicą kraju, większość samolotów będzie w dalszym ciągu budowana w Ameryce.  Na przykład Spirit AeroSystems Inc. (SPR  ) pracuje przy każdym komercyjnym programie Boeinga. Firma buduje około 70% wszystkich Boeingów linii 737. Nie zmienia się to tylko dlatego, że Boeing rozszerzył swoją działalność na Chiny. Wynika z tego, że im więcej samolotów Boeing będzie sprzedawać za granicą, tym więcej pracy będzie generowane w domu firmy, w Stanach Zjednoczonych.

Statek kosmiczny Boeing CST-100 zbliżający się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Statek kosmiczny Boeing CST-100 zbliżający się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej